Τρίτη, 23 Απριλίου, 2024
ΠΟΛΙΤΙΚΗΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Νεμέα: Στις 2 Ιανουαρίου η πρώτη συνεδρίαση του νέου Δημοτικού Συμβουλίου

Την πρόσκληση υπογράφει ο Προεδρεύων Σύμβουλος, Πέτρος Ζάχος ως πλειοψηφών Δημοτικός Σύμβουλος του συνδυασμού του εκλεγέντος Δημάρχου.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για την εκλογή των μελών του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου και των μελών της δημοτικής επιτροπής

Παρακαλείσθε, όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα Νεμέας (Λεωφ. Παπακωνσταντίνου 39Β), την 2η Ιανουαρίου 2024 Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ., ώστε να διεξαχθεί η εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Δημοτικής Επιτροπής, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα άρθρα 64 και 74 του ν. 3852/2010, όπως τα άρθρα αυτά αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 4 και 8 του ν. 5056/23, αντίστοιχα.