Τρίτη, 23 Απριλίου, 2024
ΑΓΓΕΛΙΕΣΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Θέση λογιστή στον ΑΟΣ Νεμέας

Θέση λογιστή στον Οινοποιητικό Συνεταιρισμό Νεμέας

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

 • Πτυχίο ΑΕΙ / ΤΕΙ Οικονομικής, Λογιστικής – Χρηματοοικονομικής κατεύθυνσης
 • Τουλάχιστον 2 έτη προϋπηρεσία σε Λογιστήριο σε Εμπορική ή/και Παραγωγική εταιρία. με βιβλία Γ’ κατηγορίας
 • Αδεια λογιστή-φοροτεχνικού Β τάξης
 • Γνώσεις μισθοδοσίας
 • Γνώση ΕΛΠ, ΚΦΕ, ΚΦΔ , MYDATA έκδοσης και υποβολής ΦΠΑ & Παρακρατούμενων φόρων
 • Πολύ καλή γνώση κοστολόγησης και βιβλίων αποθήκης.
 • Πολύ καλή γνώση μηχανογραφικών εφαρμογών γραφείου MS office
 • Εμπειρία χρήσης ERP συστημάτων/Επιθυμητή γνώση προγραμμάτων Entersoft
 • Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας
 • Ικανότητα ανάλυσης θεμάτων/προβλημάτων και ορθολογικής αντιμετώπισής τους καθώς και η επίδειξη ικανοτήτων οργάνωσης, πρόληψης και πρόνοιας.
 • Απαραίτητες οι ικανότητες ελέγχου
 • Ανεπτυγμένες οργανωτικές δεξιότητες και πολύ καλή διαχείριση χρόνου
 • Ομαδικό πνεύμα, ικανότητες επικοινωνίας
 • Προσήλωση στην επίτευξη στόχων και αποτελεσματικότητα
 • Συνέπεια, υπευθυνότητα, εμπιστευτικότητα και ακεραιότητα

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2746 022210

info@nemeanwines.gr