Τρίτη, 25 Ιουνίου, 2024
ΠΟΛΙΤΙΚΗΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Νεμέα: Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο – Δείτε τα θέματα 

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ, που θα διεξαχθεί την 11η Ιουνίου 2024  Τρίτη και ώρα 20:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Λεωφ. Παπακωνσταντίνου 39Β κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 6  του Ν. 5056/2023, και το Ν.3463/06 – Άρθρο 95: Σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων:

  1. Έγκριση Αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2024 σε διάφορους ΚΑ των εξόδων .
  2. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2024 για την εγγραφή της πράξης με τίτλο «Ανάπτυξη Εφαρμογών Έξυπνων Πόλεων και Τεχνολογιών για το Διαδίκτυο των Αντικειμένων (ΙΟΤ) του Δήμου Νεμέας» που εντάχθηκε στο Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός 2021-2027».
  3. Έγκριση αναμόρφωση προϋπολογισμού οικον. έτους 2024 για εγγραφή ποσού 233,39€ για την κάλυψη δαπανών αποκομιδής απορριμμάτων του οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφερειών . (Σχετ: η αριθμ. 14783/16.02.2024(ΑΔΑ: 66ΙΖ46ΜΤΛ6-ΠΓ6) απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών) προερχόμενου από τους Κεντρικούς αυτοτελείς πόρους των Περιφερειών.
  4. Σχέδιο Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών (5η Έκδοση) με την κωδική ονομασία «Ιόλαος 2» Δήμου Νεμέας.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΕΤΡΟΣ ΖΑΧΟΣ