Δευτέρα, 4 Δεκεμβρίου, 2023
ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Ψηφιακά από 1η Αυγούστου οι δηλώσεις αποθεμάτων οίνου

Μέσω ψηφιακής υπηρεσίας του υπουργείου θα υποβληθούν φέτος οι δηλώσεις αποθεμάτων οίνου και γλεύκους που διαθέτουν στις 31 Ιουλίου κάθε έτους οι παραγωγοί, οι μεταποιητές, οι εμφιαλωτές και οι έμποροι, από την 1η Αυγούστου μέχρι και τις 10η Σεπτεμβρίου.
 

Ειδικότερα, όπως προβλέπει η υπ’ αριθμό 2899/103184/23-7-2018 εγκύκλιο του τμήματος Αμπέλου Οίνου και Αλκοολούχων ποτών του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, οι δηλώσεις αποθεμάτων για το 2018 και στο εξής θα γίνουν μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας του ΥΠΑΑΤ «Δήλωση Παραγωγής Οίνου – Επεξεργασίας ή Εμπορίας – Αποθεμάτων Οίνου» στο σύνδεσμο: http://e-services.minagric.gr/.

Η εγκύκλιος αναφέρει τα εξής:

Θέμα: «Δηλώσεις αποθεμάτων οίνου και γλεύκους»

Σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 2018/273 της Επιτροπής, οι παραγωγοί, οι μεταποιητές, οι εμφιαλωτές και οι έμποροι υποβάλλουν κάθε χρόνο δήλωση αποθεμάτων οίνου και γλεύκους που διέθεταν στις 31 Ιουλίου.

Οι δηλώσεις αποθεμάτων για το 2018 και στο εξής θα γίνουν μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας του ΥΠΑΑΤ:

«Δήλωση Παραγωγής Οίνου – Επεξεργασίας ή Εμπορίας – Αποθεμάτων Οίνου». στο σύνδεσμο: http://e-services.minagric.gr/

ως εξής:

1. Εφόσον όλα τα αποθέματα του υπόχρεου δήλωσης διατηρούνται σε ένα χώρο γίνεται μια (1) δήλωση αποθεμάτων στην ψηφιακή υπηρεσία.

2. Εφόσον τα αποθέματα διατηρούνται σε περισσότερους του ενός χώρου (διαφορετικής διεύθυνσης αποθήκες) τότε υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη ψηφιακή υπηρεσία μια συγκεντρωτική δήλωση αποθεμάτων. Οι επιμέρους δηλώσεις αποθεμάτων δηλαδή για τον κάθε χώρο ξεχωριστά υποβάλλονται έντυπα στην ΔΑΟΚ συνοδευόμενες από την συγκεντρωτική δήλωση αποθεμάτων που έχει υποβληθεί στη Ψηφιακή Υπηρεσία. Σημειώνουμε ότι η συγκεντρωτική δήλωση προκύπτει από το άθροισμα των επιμέρους δηλώσεων.

Σημειώνουμε ότι τα ενωσιακά αμπελοοινικά προϊόντα που παράγονται από σταφύλια που συγκομίζονται κατά το ίδιο ημερολογιακό έτος και πριν της 31 Ιουλίου δεν συμπεριλαμβάνονται στην εν λόγω δήλωση.

Οι δηλώσεις αποθεμάτων θα πραγματοποιηθούν

-από την 1η Αυγούστου μέχρι και την 10η Σεπτεμβρίου 2018 για τους παραγωγούς οίνου (οινοποιούς με εγκατάσταση ή χωρίς εγκατάσταση)

-από την 13η Αυγούστου μέχρι και την 10η Σεπτεμβρίου για όλους τους υπόλοιπους υπόχρεους.

Προς διευκρίνιση και διευκόλυνση της καταχώρισης στοιχείων στη εν λόγω ψηφιακή υπηρεσία επισημαίνεται η ισχύς των παρακάτω ορισμών:

«παραγωγός» νοείται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή η ομάδα φυσικών ή νομικών προσώπων, που μεταποιεί το ίδιο τα νωπά σταφύλια, το γλεύκος ή τον νεαρό οίνο που βρίσκεται ακόμη σε κατάσταση ζύμωσης σε οίνο ή γλεύκος για εμπορικούς σκοπούς ή αναθέτει τη μεταποίησή τους για λογαριασμό του.

«μεταποιητής»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή η ομάδα φυσικών ή νομικών προσώπων, από το οποίο ή για λογαριασμό του οποίου πραγματοποιείται η μεταποίηση του οίνου, με αποτέλεσμα την παραγωγή οίνου, οίνου λικέρ, αφρώδους και ημιαφρώδους οίνου, αεριούχου αφρώδους και ημιαφρώδους οίνου, αφρώδους οίνου ποιότητας ή αφρώδους οίνου ποιότητας αρωματικού τύπου

«εμφιαλωτής»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή η ομάδα φυσικών ή νομικών προσώπων, που προβαίνει σε εμφιάλωση οίνου ή αναθέτει εμφιάλωση για λογαριασμό του

«έμπορος»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή η ομάδα φυσικών ή νομικών προσώπων, εκτός από τους ιδιώτες καταναλωτές ή τους εμπόρους λιανικής, που διατηρεί αποθέματα αμπελοοινικών προϊόντων για εμπορικούς σκοπούς ή ασχολείται με την εμπορία τους και ενδεχομένως την εμφιάλωσή τους, εξαιρουμένων των αποστακτηρίων·.

Παρακαλούνται οι αρμόδιοι συνάδελφοι των ΔΑΟΚ να ενημερώσουν αναλόγως τους υπόχρεους δηλώσεων της περιοχής τους υπενθυμίζοντας ότι η μη υποβολή των δηλώσεων αποθεμάτων αποτελεί παράπτωμα και μπορεί να επιφέρει τις κυρώσεις πουπροβλέπονται στον Ν. 4235/2014.