Υποβολή δηλώσεων ζημιάς για τα αμπέλια στο Δήμο Νεμέας

Αφορά τις πρόσφατες βροχοπτώσεις του Ιουλίου

Οι παραγωγοί που έπαθαν ζημιά από τις πρόσφατες βροχοπτώσεις μπορούν να υποβάλλουν Δήλωση Ζημιάς στους ανταποκριτές ΕΛΓΑ μέχρι την 13η Αυγούστου.

Επειδή οι δηλώσεις γίνονται ηλεκτρονικά δεν υπάρχει παράταση.