Κυριακή, 14 Απριλίου, 2024
ΑΓΡΟΤΙΚΑΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Υποβολή δηλώσεων ζημιάς για τα αμπέλια στο Δήμο Νεμέας

Αφορά τις πρόσφατες βροχοπτώσεις του Ιουλίου

Οι παραγωγοί που έπαθαν ζημιά από τις πρόσφατες βροχοπτώσεις μπορούν να υποβάλλουν Δήλωση Ζημιάς στους ανταποκριτές ΕΛΓΑ μέχρι την 13η Αυγούστου.

Επειδή οι δηλώσεις γίνονται ηλεκτρονικά δεν υπάρχει παράταση.