Δευτέρα, 27 Μαΐου, 2024
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ένταξη νέων έργων στο ΠΔΕ 2018 και στο πρόγραμμα ΦιλόΔημος ΙΙ

Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξη Χαρίτση εγκρίθηκε η ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2018 η ένταξη των παρακάτω σημαντικότατων έργων στον Νομό Πελοποννήσου.
 

Συγκεκριμένα εγκρίθηκε η  Βελτίωση – συντήρηση της Ε.Ο. 10 Ισθμός – Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου (Τμήμα Ισθμός – Όρια νομού), Π/Υ 4.000.000,00 € με το οποίο βελτιώνεται το τμήμα Λεβιδίου- Αρχ. Νεμέας- Μυκηνών- Επιδαύρου, και το τμήμα Εθνικής οδού Ισθμίων (όρια Νομού) ενώ επίσης σημαντικό και το έργο προμήθειας  και εγκατάστασης  πινακίδων σήμανσης και ανάδειξης περιπατητικών μονοπατιών στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, Π/Υ 1.000.000,00 € μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται το περιπατητικό μονοπάτι των Γερανείων και η περιπατητική διαδρομή Λεβίδι-Αρχαία Νεμέα-Μυκήνες-Επίδαυρος.

Επιπλέον στο πλαίσιο των Προσκλήσεων των Προγραμμάτων «ΦιλόΔημος» του Υπουργείου Εσωτερικών, ο υπουργός Εσωτερικών, ενέκρινε μεταξύ άλλων την ένταξη Πράξεων Δήμων συνολικού ποσού ύψους 2.714.167,36 ευρώ,  για την αναβάθμιση των παιδικών χαρών δήμων της χώρας και για την προμήθεια μηχανημάτων έργου. Στα πλαίσια του ανωτέρω προγράμματος εντάσσεται και ο Δήμος Βέλου Βόχας ο οποίος θα χρηματοδοτηθεί με το ποσό των  219.000,00 € για την Προμήθεια – Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου.

Τέλος το ΥΠΕΣ ενέκρινε την ένταξη στο Πρόγραμμα «ΦιλόΔημος»  25 νέων έργων, πλήρως χρηματοδοτούμενων, στο πλαίσιο των Προσκλήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης, συνολικού προϋπολογισμού 121.806.914,57 ευρώ,

Στα έργα διαχείρισης λυμάτων ύψους 71.043.762,82 ευρώ που εντάχθηκαν το «ΦιλόΔημος» και  που θα εξυπηρετήσουν οικισμούς Γ’  προτεραιότητας κατά την Κοινοτική Οδηγία 91/271/ΕΚ, περιλαμβάνεται  και ο ο Δήμος Νεμέας,  ο οποίαος  θα χρηματοδοτηθεί με το ποσό των 15.848.000,00 €  για το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων και για την εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ).

Τα παραπάνω έργα αποτελούν ακόμη ένα δείγμα της Αναπτυξιακής πολιτικής της Κυβέρνησης,  με την Κορινθία και την Πελοπόννησο να βρίσκονται στο επίκεντρο ενώ το πρόγγραμμα «ΦιλόΔημος» προσβλέπει στη χρηματοδότηση έργων βελτίωσης των υποδομών των Δήμων με στόχο την βιώσιμη και δίκαιη ανάπτυξη τους.

 Δελτίο τύπου

ΣΥΡΙΖΑ Κορινθίας