Τρίτη, 18 Ιουνίου, 2024
ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Πράσινο Σημείο στο Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων

Δρομολογήθηκε η κατασκευή ενός Μεγάλου Πράσινου Σημείου του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων, το οποίο θα συνδυαστεί με τη δημιουργία πάρκου περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης σε συνολική έκταση 8,7 στρέμματα. Στο σημείο θα συλλέγονται χωριστά ανακυκλώσιμα υλικά (όχι αποκλειστικά απόβλητα συσκευασιών), ενώ το συγκεκριμένο θα λειτουργεί συμπληρωματικά των συστημάτων διαλογής στην πηγή που θα εφαρμόζονται για τα διάφορα ρεύματα υλικών.
Οι λειτουργίες εντός του χώρου θα είναι:

  • Τα οχήματα θα διέρχονται από την είσοδο του χώρου, στη συνέχεια θα εισέρχονται στο χώρο κυκλικής διαδρομής όπου θα μπορούν να σταθμεύσουν σύντομα και να αποθέσουν τα ανακυκλώσιμα υλικά τους ή τα υλικά προς επαναχρησιμοποίηση.
  • Η απόθεση των υλικών μπορεί να γίνεται είτε εντός των Containers είτε εντός του χώρου διαλογής μικρών ανακυκλώσιμων αποβλήτων.
  • Μετά την απόθεση τα οχήματα θα εξέρχονται από την πύλη του χώρου, ακολουθώντας κυκλική πορεία.

Εντός του χώρου θα κατασκευαστεί χώρος στάθμευσης οχημάτων προς διευκόλυνση της πρόσβασης των πολιτών στο Πράσινο Σημείο και Περιβαλλοντικό Πάρκο, ενώ για τις ανάγκες του έργου θα χρησιμοποιηθούν υφιστάμενες εγκαταστάσεις όπως η γεφυροπλάστιγγα που βρίσκεται στην είσοδο του χώρου. Ο δημότης θα εισέρχεται στη μονάδα και θα επιλέγει το σημείο απόθεσης με βάση τις πινακίδες σήμανσης που θα τον καθοδηγούν στην κατάλληλη θέση απόθεσης, ανάλογα με το είδος του αποβλήτου.