Χρηματοδότηση του Βιολογικού Καθαρισμού Νεμέας με 16 εκ. Ευρώ

 Ένα εξαιρετικά σημαντικό έργο υποδομής για την περιοχή υλοποιείται. 

Την ένταξη στο Πρόγραμμα «ΦιλόΔημος» (ΚΥΑ 13022 -ΦΕΚ 1377Β/24-4-2018) 25 νέων έργων, πλήρως χρηματοδοτούμενων, στο πλαίσιο των Προσκλήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης, συνολικού προϋπολογισμού 121.806.914,57 ευρώ, υπέγραψε ο Υπουργός Εσωτερικών, Πάνος Σκουρλέτης.
        Σε αυτό το πλαίσιο, στα έργα διαχείρισης λυμάτων που εντάχθηκαν, περιλαμβάνεται και το  έργο δημιουργίας  Δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων οικισμού Νεμέας και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) Νεμέας με την πολύ σημαντική χρηματοδότηση των 15.848.000 Ευρώ.

Η επίδραση του έργου στην τοπική κοινωνία προβλέπεται ιδιαίτερα θετική, καθώς στοχεύει  στο να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τα ζητήματα διαχείρισης των υδάτων, αλλά και των υγρών αποβλήτων οικισμών και ευρύτερων περιοχών του Δήμου.

Γενικότερα, η ανταπόκριση των Δήμων και των ΔΕΥΑ στο Πρόγραμμα «ΦιλόΔημος», φανερώνει το μέγεθος των αναγκών αφενός σε έργα βελτίωσης των βασικών περιβαλλοντικών υποδομών και ιδίως αυτών της επεξεργασίας των λυμάτων, αλλά και σε έργα βελτίωσης των υποδομών ύδρευσης.

Η συμβολή του Δήμου Νεμέας προς αυτή την κατεύθυνση σε συνδυασμό με τις παρεμβάσεις των βουλευτών Κορινθίας και του ΣΥΡΙΖΑ Νεμέας έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην ικανοποίηση ενός διαχρονικού αιτήματος της τοπικής κοινωνίας με την ένταξη και χρηματοδότηση του εξαιρετικά κρίσιμου και αναγκαίου έργου του βιολογικού καθαρισμού για την περιοχή της Νεμέας.

Θα πρέπει  να υπενθυμίσουμε στους συμπολίτες μας του Δήμου Νεμέας, ότι το έργο αυτό είχε κατατεθεί για χρηματοδότηση ως εμπροσθοβαρές, μάλιστα, έργο από την προηγούμενη κυβέρνηση ΝΔ-  ΠΑΣΟΚ , το Φθινόπωρο του 2014  χωρίς όμως να υπάρχει καμιά  δεσμευμένη πίστωση και για προεκλογικούς και μόνο λόγους, με αποτέλεσμα να μην ξεκινήσει ποτέ η εκτέλεσή  του.-

Μέσα από ο πρόγραμμα «ΦιλόΔημος», αποτέλεσμα της συνεργασίας των Υπουργείων Εσωτερικών και Οικονομίας και Ανάπτυξης, έχουν εξασφαλιστεί συνολικά 400 εκατ. ευρώ για έργα ύδρευσης και αποχέτευσης, εντός του 2018, με 200 εκατ. ευρώ ανά κατηγορία, όπως προβλέπουν οι αντίστοιχες Προσκλήσεις που υπέγραψαν ο ΥΠΕΣ Πάνος Σκουρλέτης και ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξης Χαρίτσης.

Ο.Μ. ΣΥΡΙΖΑ Νεμέας