Δήμος Νεμέας: Ενημέρωση για Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

Ο Δήμος Νεμέας σε συνεργασία με την εταιρία «Διαδικασία ΑΕ» εκπονεί το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Δήμου που χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο.

Οι βασικοί στόχοι του ΣΒΑΚ είναι:
 

  • ο σχεδιασμός πολιτικών για τη βιώσιμη κινητικότητα
  • η βελτίωση της ποιότητας ζωής στην πόλη
  • η αναβάθμιση του περιβάλλοντος με περιορισμό της ρύπανσης και του θορύβου
  • η βελτίωση της μετακίνησης με μέσα μαζικής μεταφοράς
  • η ενίσχυση του περπατήματος και του ποδηλάτου
  • η ενίσχυση της οδικής ασφάλειας

Στο πλαίσιο αυτό σας προσκαλώ στην εκδήλωση που οργανώνει ο Δήμος, που θα πραγματοποιηθεί στις 15 Οκτωβρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 7 μ μ στην αίθουσα του Πολλαπλών χρήσεων του Δήμου Νεμέας.

Προϋπόθεση για να επιτύχουν οι παραπάνω στόχοι είναι η συμμετοχή των πολιτών, του καθένα ξεχωριστά, στις διαδικασίες σχεδιασμού και λήψης αποφάσεων για το αύριο της Νεμέας, με αλλαγές στην πολεοδομική και κυκλοφοριακή οργάνωση της πόλης.

Η εκδήλωση έχει ως αντικείμενο την ενημέρωσή σας, την συγκέντρωση των απόψεών σας, και τη συζήτηση επί ενός συμφώνου συνεργασίας με τον Δήμο των φορέων που εκπροσωπείτε στα παραπάνω θέματα.

Πρόγραμμα Εκδήλωσης

Α/Α ΘΕΜΑ  ΔΙΑΡΚΕΙΑ
1 Χαιρετισμός Δημάρχου 10 λεπτά
2 Μεθοδολογία προγράμματος 10 λεπτά
3 Παρουσίαση διαδικασίας συμμετοχικού σχεδιασμού 10 λεπτά
 

4

Καταγραφή προβλημάτων και θεμάτων προς διερεύνηση που θα προταθούν από τους εκπροσώπους φορέων και από τους πολίτες  

60 λεπτά

5 Ερωτηματολόγια 10 λεπτά

 

Ο Δήμαρχος Νεμέας

Κώστας Καλαντζής