Η ΕΑΣ Νεμέας ξεκινά την σύνταξη αιτήσεων για το Εθνικό Κτηματολόγιο

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ
ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Η ΕΑΣ Νεμέας ξεκινάει την Δευτέρα 26/11/2018 την σύνταξη αιτήσεων για το ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ στα γραφεία της επί της Λ. Παπακωνσταντίνου 126
Η ΕΑΣ έχει συνάψει σύμβαση εταιρεία η οποία έχει πολυετή εμπειρία στη σύνταξη του Κτηματολογίου η οποία θα στελεχώσει το γραφείο με ειδικό επιστημονικά προσωπικό, που θα αποτελείται από τοπογράφο -μηχανικό, δικηγόρο, συμβολαιογράφο και γραμματειακή υποστήριξη, που θα βοηθούν τους ιδιοκτήτες ακινήτων στη ορθή αποτύπωση της ιδιοκτησίας τους στο Κτηματολόγιο .Γνωρίζουμε στους ιδιοκτήτες ακινήτων πως είναι υποχρεωτική σε κάθε περίπτωση η υποβολή πιστοποιημένου και υπογεγραμμένου από μηχανικό-τοπογράφο, τοπογραφικού σχεδιαγράμματος, ώστε να περιγραφεί ορθά ένα ακίνητο και να γίνει η ανάρτησή του στο Κτηματολόγιο.
‘Όλα τα ακίνητα θα μετρηθούν επιτοπίως από τοπογράφους της εταιρείας και θα εκδοθούν τοπογραφικά σχεδιαγράμματα που θα φέρουν σφραγίδα και υπογραφή, οι οποίοι θα επισκεφτούν όλα τα τοπικά διαμερίσματα.
Το κόστος των εργασιών που θα αφορούν το Κτηματολόγιο θα είναι το μικρότερο που έχει διαμορφωθεί σε όλες τις περιοχές σύνταξης του Κτηματολογίου και με ανάλογες διευκολύνσεις στους ιδιοκτήτες.

Η προθεσμία των αιτήσεων ορίζεται το τετράμηνο με πιθανότητα δίμηνης παράτασης, για τον λόγο αυτό συνιστούμε στους ιδιοκτήτες λόγω του μεγάλου όγκου της εργασίας να προγραμματίσουν εγκαίρως την τακτοποίησή του.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2746023309

ΕΑΣ ΝΕΜΕΑΣ
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΑΙΒΑΛΗ ΑΡΓΥΡΩ