Τρίτη, 23 Απριλίου, 2024
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πολλοί στη Γαλλία θέλουν τη χώρα τους πίσω (video)

Γυναίκα: “Αλλά κοιτάξτε τι κάνετε σε μας! Θα πρέπει να ντρέπεσαι για τον εαυτό σου … Δεν σε μισούμε! .. Θα πρέπει να είσαι μαζί μας, για τον λαό, για τη Γαλλία, για την πατρίδα μας, για το Έθνος μας! “Πολλοί στη Γαλλία θέλουν τη χώρα τους πίσω. κουρασμένος από την παγκοσμιοποίηση!