Στους Ράμπο των Βρυξελλών κατά της διαφθοράς τραπεζών ο Β. Τσιομπανίδης για την εξισωτική

Εδώ και χρόνια οι τράπεζες στην Ελλάδα έχουν βάλει ”χέρι” στις επιδοτήσεις των αγροτών που παρανόμως κατάσχουν, παρά του ότι οι επιδοτήσεις προστατεύονται απο σωρεία Ελληνικών νόμων και ευρωπαϊκών κανονισμών.

Τους έχουμε προειδοποιήσει άπειρες φορές, τους έχουμε στείλει εξώδικες οχλήσεις άπειρες φορές αλλά αρνούνται πεισματικά να συμμορφωθούν βάζοντας τα νομικά τους επιτελεία να εφευρίσκουν γελοίες δικαιολογίες που δεν έχουν ουδεμία νομική υπόσταση ώστε να δεσμεύουν για χρόνια χρήματα των παραγωγών τα οποία δεν πάνε ούτε προς αποπληρωμή του χρέους του παραγωγού αλλά ούτε αποδίδονται στους δικαιούχους, αλλά τα εκμεταλλεύονται ληστρικά και παράνομα οι τράπεζες. 31-12-2018 έστειλα προς όλες τις τράπεζες της χώρας επιστολή που ακόμη μια φορά τους τονίζω πως παρανομούν εδώ και χρόνια εις βάρος του αγροτικού κόσμου με ολόκληρη την νομοθεσία Ελληνική και ευρωπαϊκή. 

Την ίδια επιστολή απέστειλα στους υπουργούς αγροτικής ανάπτυξης, υπουργό οικονομικών, Νομικό συμβούλιο του κράτους, συνήγορο του πολίτη, ΙΝΚΑ, συνήγορο του καταναλωτή, τραπεζικό διαμεσολαβητή και σας την παραθέτω αυτούσια. λόγο του ότι έχουν γίνει πάρα πολλές προσπάθειες αλλά οι φορείς της Ελλάδας κάνουν τα στραβά μάτια στις τράπεζες σφυρίζοντας κλέφτικα, ως απέλπιδα προσπάθεια απευθύνομαι σε εσάς, γνωρίζοντας πως όσες φορές απευθυνθήκαμε στην επιτροπή αναφορών του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου βρήκαμε το δίκαιο μας .

Σας παραθέτω ολόκληρη την επιστολή μου προς τις τράπεζες με όλη την Ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία :
ΘΕΜΑ: «Οι τράπεζες παρανόμως υπεξαιρούν τα χρήματα των εξισωτικών αποζημιώσεων
των αγροτών.»
Κύριοι το τελευταίο διάστημα και μετά την τροπολογία του κυρίου Αραχωβίτη περί ακατάσχετου αγροτών 7500 ευρώ νόμος 4587 άρθρο 12 και λόγω του ότι στην τροπολογία δεν αναγράφεται η προστασία των εξισωτικών αποζημιώσεων οι οποίες όμως και σαφέστατα προστατεύονται από πληθώρα νόμων και ευρωπαϊκών κανονισμών, οι τράπεζες λειτουργώντας με παντελώς μαφιόζικη συμπεριφορά κλέβουν με τον ποιο αισχρό τρόπο στην ουσία χρήματα που ανήκουν στον αγροτικό κόσμο, λειτουργώντας ακόμη μια φορά προδοτικά για τον Ελληνικό λαό ο οποίος πολλές φορές τις ανακεφαλαιοποίησε, τις έσωσε και φτωχοποιήθηκε για αυτές, και ως τροχοπέδη για την παραγωγική ανάπτυξη της χώρας.
Συγκεκριμένα η εξισωτικές αποζημιώσεις ανήκουν στο μέτρο 13 του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ)2014–2020
περιλαμβάνει τα παρακάτω Υπομέτρα :
Υπομέτρο 13.1 : Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε ορεινές περιοχές.
Υπομέτρο 13.2 : Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε περιοχές με φυσικούς περιορισμούς εκτός των ορεινών.
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 242 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86Α/11.04.2012) “Οι προκαταβολές και οι ενδιάμεσες πληρωμές των δικαιούχων για την υλοποίηση των πράξεων που συγχρηματοδοτούνται από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, δεν μπορούν να κατασχεθούν, δεν υπόκεινται σε καμία είδους παρακράτηση και δεν συμψηφίζονται με τυχόν οφειλές του δικαιούχου προς το Ελληνικό Δημόσιο ή τα ασφαλιστικά ταμεία.
Περαιτέρω, σύμφωνα με το αρ. 32 του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265Α/2014) “1. α) Οι προκαταβολές και οι ενδιάμεσες πληρωμές των δικαιούχων για την υλοποίηση των πράξεων που συγχρηματοδοτούνται από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας και το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, δεν κατάσχονται, δεν υπόκεινται σε κανενός είδους παρακράτηση και δεν συμψηφίζονται με τυχόν οφειλές του δικαιούχου προς το Ελληνικό Δημόσιο ή τα ασφαλιστικά ταμεία.
Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 1290/2005, καθώς και με το άρθρο 29 του κανονισμού 73/2009(1) και το άρθρο 11 του κανονισμού 1306/2013(2), οι ενισχύσεις και επιδοτήσεις της ΕΕ πρέπει κατά κανόνα να καταβάλλονται στο ακέραιο στους δικαιούχους.

Αλλά και με την υπ’ αριθμ. 465/1999 γνωμοδότηση της Ολομέλειας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που έγινε αποδεκτή από τον υφυπουργό Οικονομικών, κρίθηκε ότι δεν υπόκεινται υπό προϋποθέσεις σε κατάσχεση επιδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή χρηματικές ενισχύσεις που αποσκοπούν στην υπό του δικαιούχου εις το μέλλον ενέργεια συγκεκριμένης επένδυσης ή στην επίτευξη συγκεκριμένου έργου ή αποτελέσματος. Το ίδιο ισχύει και για τις ενδιάμεσες καταβολές που αποσκοπούν στην διατήρηση ή συνέχιση κάποιου κοινοτικού προγράμματος, η στέρηση των οποίων με κατάσχεση ή συμψηφισμό θα οδηγούσε σε αδυναμία εκτέλεσης του οικείου κοινοτικού προγράμματος και σε άρνηση περαιτέρω χρηματοδότησης ή σε ενδεχόμενη αναζήτηση των ενδιάμεσων καταβολών. Οι πιο πάνω εξαιρέσεις από την κατάσχεση ισχύουν και όταν η καταβολή των ποσών αυτών γίνεται με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό του οφειλέτη σε πιστωτικό ίδρυμα. Κατά συνέπεια, στις περιπτώσεις που επιβάλλονται κατασχέσεις στα χέρια πιστωτικών ιδρυμάτων ως τρίτων, τραπεζικών καταθέσεων στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και ποσά αγροτικών επιδοτήσεων, τα πιστωτικά ιδρύματα, τα οποία γνωρίζουν την προέλευση της κατάθεσης και το είδος των ενισχύσεων, οφείλουν να εξετάζουν κάθε φορά, αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας για το ακατάσχετο αυτών.»

Αλλά και με την υπ’ αριθμ. 174/2014 γνωμοδότηση της Ολομέλειας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους κρίθηκε ότι η κατάσχεση απαιτήσεως που έχει ως γενεσιουργό αιτία την υλοποίηση ενέργειας συγχρηματοδοτούμενης από κοινοτικούς πόρους που δεν έχει ολοσχερώς πραγματοποιηθεί, άρα ΔΕΝ έχει διασφαλιστεί η επίτευξη του κοινοτικού σκοπού δεν είναι επιτρεπτή, τυχόν δε τέτοια πράξη είναι απολύτως άκυρη.

Σκοπός δε της χορήγησης των άμεσων ενισχύσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αποκλειστικά η αγροτική ανάπτυξη της χώρας μέσω της βιωσιμότητας των αγροτικών εκμεταλλεύσεων και όχι η παροχή εισοδήματος στους δικαιούχους αυτών, ενώ το ποσό καθορίζεται και καταβάλλεται βάσει της έκτασης ή του ζωικού κεφαλαίου που δηλώνει ο δικαιούχος.

Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 464 Αστικού Κώδικα, οι ακατάσχετες απαιτήσεις είναι και ανεκχώρητες και σύμφωνα με το άρθρο 451 Αστικού Κώδικα δεν επιτρέπεται συμψηφισμός κατά ακατάσχετης απαίτησης. Επομένως από το συνδυασμό και των παραπάνω διατάξεων τίθεται κανόνας σύμφωνα με τον οποίο το ανωτέρω ποσό ως προκαταβολή για την υλοποίηση των πράξεων που συγχρηματοδοτούνται από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ και το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης είναι ακατάσχετο, ανεκχώρητο και μη δεκτικό συμψηφισμού.

Τα παραπάνω επιβεβαιώθηκαν με την με αριθ. πρωτ.: ΑΤΚΕ 1029034 ΕΞ 2016 588/25.2.2016 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Κατάσχεση Αγροτικών Επιδοτήσεων από Τραπεζικούς Λογαριασμούς Αγροτών» βάσει τις οποίας ρητώς και κατηγορηματικώς ορίζεται το ακατάσχετο των επιδοτήσεων της Ευρωπαικής Ένωσης και των χρηματικών ενισχύσεων!!

ΕΠΕΙΔΗ, όλα τα ανωτέρω σας είναι γνωστά θεωρώ πως από δόλο υφαρπάζεται τα χρήματα των αγροτών πράξη παράνομη που φυσικά δεν θα αφήσουμε αναπάντητη. Σας θυμίζω το δεδικασμένο κατά της τράπεζας Πειραιώς από το Ειρηνοδικείου Χανίων 561/2017.
Ως πρόεδρος του αγροτικού κτηνοτροφικού κόμματος Ελλάδας σας πληροφορώ πως θα κινηθούμε νομικά προς πάσα κατεύθυνση σε Ελληνικό αλλά και ευρωπαϊκό επίπεδο και θα καλέσω τους δικαιούχους να προβούν σε μηνύσεις και αγωγές εις βάρος σας .

Σας καλώ να αποδεσμεύσετε άμεσα όπως οφείλεται τα χρήματα των εξισωτικών επιδοτήσεων (αλλά και των υπολοίπων επιδοτήσεων) τα οποία κρατάτε δεσμευμένα για ίδιο και μόνον όφελος.

Με βαθειά θλίψη και αγανάκτηση !!!