Κυριακή, 14 Απριλίου, 2024
ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Μαρία Παπανικολάου: Από τον προφορικό στον γραπτό λόγο

Την Κυριακή 3 Φεβρουαρίου 2019 στο Κέντρο Ελευθέρων Σπουδών “Global Arts Studios” , στην Κόρινθο, πραγματοποιήθηκε μια ομιλία με θέμα: «Από τον προφορικό στον γραπτό λόγο”, με την αφηγήτρια – ιστορικό, κ. Μαρία Παπανικολάου.Η κ. Μαρία Παπανικολάου, αρχικά, μίλησε για τον προφορικό λόγο, που αποτελεί καθρέφτη του ατόμου και των βιωμάτων του, για την στενή σχέση του με την ακοή και την αναπνοή, για τον τρόπο που δομείται και εκφέρεται, για τις αλλαγές που υφίσταται στο πέρασμα των χρόνων, για τους παράγοντες που επηρεάζουν αυτές τις αλλαγές και για τον σημαντικότατο ρόλο της μνήμης στην διαμόρφωσή του.

Στην συνέχεια, αναφέρθηκε στην σημερινή εποχή, κατά την οποία η επικοινωνία αλλάζει και ο προφορικός λόγος ζητά τον χώρο του, γεγονός που αποδεικνύεται με την παγκόσμια εξάπλωση της ιστόρησης (storytelling), της αφήγησης παραμυθιών και ιστοριών, με μoναδικό μέσο τον προφορικό λόγο.

Τέλος, εξήγησε με ποιον τρόπο ο διαμορφωμένος, από την τρυφερή ηλικία, προφορικός λόγος γίνεται η βάση για το ομαλό πέρασμα στον γραπτό λόγο και τόνισε τον καθοριστικό ρόλο αυτού του περάσματος στην μετέπειτα χρήση του γραπτού λόγου, τόσο κατά την διάρκεια της σχολικής ζωής, όσο και αργότερα.

Όσοι παρακολούθησαν την ομιλία θαύμασαν την κ.Μαρία Παπανικολάου, η οποία με τον δικό της μοναδικό τρόπο παρουσίασε την μεγάλη σημασία του προφορικού λόγου και έδωσε αφορμή για ποικίλες σκέψεις, προβληματισμούς και συζήτηση και ευχαρίστησαν τον κ.Σωκράτη Λαμπρόπουλο, Διευθυντή Σπουδών του Κέντρου Ελευθέρων Σπουδών “Global Arts Studios” για την ιδέα πραγματοποίησης αυτής της ομιλίας!

Τσέτσι Τσάνκοβ

Φωτογράφος