Παρασκευή, 24 Μαΐου, 2024
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΑΕΔ: Επιδότηση για όσους έκλεισαν λόγω κρίσης

Δεύτερη ευκαιρία για 5000 πρώην αυτοαπασχολούμενους για 12 συν 12 μήνες. Επωφελούνται ακόμη και όσοι έχουν οφειλές στον ΕΦΚΑ από προηγούμενη δραστηριότητα. Ποια είναι τα μέγιστα ποσά που μπορεί να διεκδικήσουν οι αυτοαπασχολούμενοι Η επιδότηση αφορά ατομικούς επιχειρηματίες και νομικά πρόσωπα. 

Σε εφαρμογή μπαίνει πρόγραμμα από το υπουργείο Εργασίας και τον ΟΑΕΔ που αφορά επιδότηση για επανέναρξη εργασιών. Σύμφωνα με το Έθνος το πρόγραμμα αυτό δίνει μια δεύτερη ευκαιρία στους επιχειρηματίες που έβαλαν λουκέτο την περίοδο της μεγάλης κρίσης και της ύφεσης.

Μέσω του προγράμματος επιχορηγούνται 5.000 πρώην αυτοαπασχολούμενοι προκειμένου να επαναδραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά για 12 συν 12 μήνες, με ποσά για επιδότηση που ξεκινούν από 12.000 ευρώ για ατομικούς επιχειρηματίες και φτάνουν μέχρι και 36.000 ευρώ για νομικά πρόσωπα με τρεις δικαιούχους. Μπορούν να ωφεληθούν ακόμη και όσοι έχουν οφειλές στον ΕΦΚΑ από προηγούμενη επιχειρηματική δραστηριότητα.

Όπως αναφέρει στο ρεπορτάζ του το Έθνος οι δικαιούχοι θα πρέπει:

-Να έχουν διακόψει την επιχειρηματική τους δραστηριότητα από 1/1/2012 και μέχρι έξι μήνες πριν από τις 5 Φεβρουαρίου 2019 (ημερομηνία δημοσίευσης της ΚΥΑ στο ΦΕΚ).

-Να μην έχουν μεταβιβάσει την επιχείρησή τους ή το μερίδιό τους σε επιχείρηση η οποία ανήκε σε συζύγους ή πρόσωπα α’ ή β’ βαθμού συγγένειας.

-Να μην έχουν ασκήσει οποιαδήποτε επαγγελματική/επιχειρηματική δραστηριότητα στο 6μηνο από 5 Αυγούστου έως 5 Φεβρουαρίου.

-Να έχουν προβεί σε νέα έναρξη δραστηριότητας σε ΔΟΥ από τις 5 Φεβρουαρίου 2019 και εφεξής.

-Να έχουν καταβάλει τη μηνιαία εισφορά των 10 ευρώ για τον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας για τουλάχιστον ένα έτος.

-Να έχουν την ιδιότητα του ανέργου (δελτίο ανεργίας σε ισχύ μέχρι και την έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ) και να έχουν ωφεληθεί από την διαδικασία της εξατομικευμένης παρέμβασης.

-Να έχουν εξοφλήσει ή ρυθμίσει τις οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές τυχόν οφειλές από οποιαδήποτε αιτία προς τον ΕΦΚΑ και να είναι ενήμεροι 11 με τη ρύθμιση.

Στο πρόγραμμα όπως αναφέρει το Έθνος μπορούν να ενταχθούν και όσοι οφείλουν εισφορές που αφορούν σε προηγούμενη επιχειρηματική δραστηριότητα και δεν έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση. Οι δικαιούχοι εντάσσονται στο πρόγραμμα είτε ως ατομικοί επιχειρηματίες είτε ως μέλη ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ ή συνεταιρισμού εργαζομένων. Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε 12 μήνες ενώ μετά τη λήξη οι δικαιούχοι δεσμεύονται να διατηρήσουν τις επιχειρήσεις για άλλους τρεις μήνες.

Όσον αφορά τα ποσά αυτά είναι τα εξής: Έως 12.000€ για ατομικούς επιχειρηματίες και μέλη νομικών οντοτήτων με ποσοστό συμμετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο τουλάχιστον 51%. Έως 9.000€ ανά μέλος νομικών οντοτήτων που συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο κατά 1/2 έκαστος και έως 8.000€ ανά μέλος νομικών οντοτήτων που συμμετέχουν στο εταιρικό κεφάλαιο κατά 1/3 έκαστος.

Το ποσά από την επιδότηση καταβάλλονται σε τρεις δόσεις και πριν τη λήξη της τρίμηνης δέσμευσης οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση επέκτασης του προγράμματος επιχορήγησης για ακόμη 12 μήνες.

Πηγή: Έθνος