Επικίνδυνο το κτίριο Δικαστικού Μεγάρου Κορίνθου -Τι έδειξε η αυτοψία

Το καμπανάκι του κινδύνου χτυπάει η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων για την κατάσταση που επικρατεί στο Δικαστικό Μέγαρο Κορίνθου.

Η Ένωση επισημαίνει πως μετά από αυτοψία της αρμόδιας πολεοδομικής αρχής διαπιστώθηκε πως το κτήριο είναι επικίνδυνο από άποψη δομική και ότι υπάρχει ανάγκη λήψης άμεσων μέτρων μέχρι την οριστική άρση του κινδύνου. «Η διαρκής υποχρηματοδότηση έργων συντήρησης των Δικαστικών Μεγάρων δημιουργεί πλέον κίνδυνο για την ασφάλεια των εργαζομένων και των πολιτών» αναφέρουν δικαστές και εισαγγελείς.
 

Ολόκληρη η ανακοίνωση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων έχει ως εξής:

Στις 28 Φεβρουαρίου 2019 μετά από επιτόπια αυτοψία της αρμόδιας πολεοδομικής αρχής στο Δικαστικό Μέγαρο Κορίνθου διαπιστώθηκε ότι το κτήριο είναι επικίνδυνο από άποψη δομική και ότι υπάρχει ανάγκη λήψης άμεσων μέτρων μέχρι την οριστική άρση του κινδύνου. Η διαρκής υποχρηματοδότηση έργων συντήρησης των Δικαστικών Μεγάρων δημιουργεί πλέον κίνδυνο για την ασφάλεια των εργαζομένων και των πολιτών. Η Ένωσή μας έχει καλύψει συχνά με δικούς της πόρους και με εισφορές των μελών της βασικές ανάγκες προκειμένου να λειτουργούν απρόσκοπτα τα δικαστήρια, αναπληρώνοντας την ελλείπουσα κρατική μέριμνα. Η άμεση εκτέλεση του έργου αποκατάστασης των ζημιών στο Δικαστικό Μέγαρο Κορίνθου καθώς και η κάλυψη όλων των αναγκών των δικαστηρίων της χώρας αποτελούν επιτακτικό αίτημα της Ένωσης και βασική κρατική υποχρέωση.