Πρόσληψη 15 ατόμων στο Μουσείο Αρχαίας Νεμέας

Πρόσληψη συνολικά 46 ατόμων στους αρχαιολογικούς χώρους της Κορινθίας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ (8)μηνών:

Μουσείο Αρχαίας Κορίνθου: 24 ΔΕ (Φύλακες) (ΔΕ) – 1 ΥΕ (Καθαριότητα) 

Μουσείο Αρχαίας Νεμέας/Στάδιο Νεμέας: 15 ΔΕ (Φύλακες).
Μουσείο Σικυώνας: 4 ΔΕ (Φύλακες).
Μουσείο Ισθμίας: 2 ΔΕ (Φύλακες)

Αιτήσεις έως 11 Απριλίου.

Δείτε την προκήρυξη: εδώ