Την έναρξη Εκπαιδευτικού Προγράμματος από το ΚΕΚ του Επιμελητηρίου Κορινθίας χαιρέτισε ο Παναγιώτης Πιτσάκης

Σήμερα, 8 Μαΐου, ημέρα Τετάρτη, στο Επιμελητήριο Κορινθίας ξεκίνησε το πρώτο τμήμα του προγράμματος Κατάρτισης Ωφελούμενων στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων. 

Το πρόγραμμα είναι διάρκειας 120 ωρών και τα αντικείμενα κατάρτισης αφορούν τη Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, τις Τεχνικές Αναζήτησης Εργασίας, την Υγεία και ασφάλεια στην εργασία, τις Βασικές αρχές εργατικού δικαίου & την Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα.

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κορινθίας καλωσόρισε τους εκπαιδευόμενους ενώ επισήμανε τις κυρίες παραμέτρους αυτής της επιμόρφωσης και, μέσα από συζήτηση με τους συμμετέχοντες, αντάλλαξαν απόψεις και κατέγραψαν τις προσδοκίες από την πλευρά των επιμορφωμένων για το πρόγραμμα. Τέλος, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κορινθίας, κος Πιτσάκης δήλωσε ότι θα βρίσκεται πάντοτε δίπλα τους, σε κάθε προσπάθεια εκπαίδευσης και επιμόρφωσης.