Σάββατο, 13 Απριλίου, 2024
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανοίγει σήμερα η εφαρμογή για τις 120 δόσεις προς την εφορία

Ανοίγει σήμερα Δευτέρα η πλατφόρμα του Taxisnet για τη ρύθμιση των 120 δόσεων, με το υπουργείο Οικονομικών να ελπίζει ότι το ενδιαφέρον των φορολογούμενων θα είναι μεγάλο, καθώς από τα προσδοκώμενα έσοδα των ρυθμίσεων θα καλυφθεί το δημοσιονομικό «κενό» των παροχών.

Πώς δε θα χάσετε τη ρύθμιση
 

Αυτό που θα πρέπει να έχουν κατά νου οι φορολογούμενοι είναι ότι η απόφαση για τις 120 δόσεις περιέχει ένα μικρό «παραθυράκι», για να μη χάσουν τη ρύθμιση.

Το «παραθυράκι» αυτό προβλέπει πως αν κάποιος καταβάλει μικρότερη δόση ή δεν την καταβάλει καθόλου γιατί θα φταίει κάποιος άλλος, τότε η ρύθμιση δε χάνεται αυτομάτως, αρκεί ο οφειλέτης να διορθώσει το λάθος μέσα σε ενάμιση μήνα από την ημέρα που θα ειδοποιηθεί.

Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι:

επιτρέπεται η ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών που είχαν δημουργηθεί έως και τις 31.12.2018, αλλά

απαγορεύεται να ενταχθούν οφειλές που είχαν υπαχθεί σε νομοθετική ρύθμιση κατά τις διατάξεις των άρθρων 1-17 του ν.4321/2015 (100 δόσεις) ή του άρθρου 51 του ν.4305/2014 (100 δόσεις), ή σε σύμβαση/ρύθμιση με τη Φορολογική Διοίκηση σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4469/2017 (εξωδικαστικός), εφόσον οι ανωτέρω ρυθμίσεις απωλέσθηκαν μετά την 6η Μαΐου 2019.

Όλα όσα πρέπει να ξέρετε

Στη ρύθμιση υπάγεται υποχρεωτικά το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την εφορία έως και την 31η Δεκεμβρίου 2018, οι οποίες, κατά την ημερομηνία της αίτησης υπαγωγής, έχουν βεβαιωθεί και έχουν καταχωρισθεί στα βιβλία της Φορολογικής Διοίκησης (Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικών Κέντρων/Τελωνείων) και δεν έχουν τακτοποιηθεί κατά νόμιμο τρόπο με αναστολή πληρωμής ή ρύθμιση τμηματικής καταβολής οφειλών βάσει νόμου ή δικαστικής απόφασης ή προσωρινής διαταγής.

Μπορούν, επίσης, να υπαχθούν οφειλές, οι οποίες έχουν μπει σε πάγια ρύθμιση. Αντιθέτως, δεν μπορούν να υπαχθούν οφειλές που έχουν μπει στις 100 δόσεις και στον Εξωδικαστικό.

Για να έχει κανείς το μέγιστο αριθμό των 120 δόσεων, θα πρέπει οι οφειλές του να είναι τουλάχιστον 3.600 ευρώ, καθώς η μικρότερη δόση που μπορεί να καταβάλει είναι 30 ευρώ (3.600/30= 120).

Επιπλέον, όσοι είχαν το 2017 (δηλώσεις 2018) εισόδημα άνω των 10.000 ευρώ, υπόκεινται και σε εισοδηματικά κριτήρια που μπορεί να επαυξάνουν την ελάχιστη δόση των 30 ευρώ και, συνεπώς, περιορίζουν και άλλο τον μέγιστο αριθμό των δόσεων.

Συγκεκριμένα, για τμήμα εισοδήματος:

από 10.000,01 ευρώ έως 15.000 ευρώ με συντελεστή 4%

από 15.000,01 ευρώ έως 20.000 ευρώ με συντελεστή 6%

από 20.000,01 ευρώ έως 25.000 ευρώ με συντελεστή 8%

από 25.000,01 ευρώ έως 30.000 ευρώ με συντελεστή 10%

από 30.000,01 ευρώ έως 50.000 ευρώ με συντελεστή 12%

από 50.000,01 ευρώ έως 75.000 ευρώ με συντελεστή 15%

από 75.000,01 ευρώ έως 100.000 ευρώ με συντελεστή 20%

πάνω από 100.000 ευρώ με συντελεστή 25%.

Οι παραπάνω συντελεστές μειώνονται κατά 1 μονάδα εφόσον ο οφειλέτης έχει ένα παιδί, κατά 2 μονάδες εάν έχει δύο παιδιά και κατά 3 μονάδες από τρία παιδιά και πάνω.

Από την παραπάνω κλίμακα μπορεί να εξαιρούνται τα τεκμαρτά εισοδήματα, αλλά δεν εξαιρούνται και συνυπολογίζονται τα απαλλασσόμενα από φόρο εισοδήματα, δηλαδή τα διάφορα κοινωνικά επιδόματα (τέκνων, στέγασης κ.λ.π.).

Ακόμα και με λιγότερες δόσεις πάντως, προβλέπεται “κούρεμα” προσαυξήσεων που ξεκινά από 10% τουλάχιστον και φτάνει έως 100% για όσους εξοφλήσουν εφάπαξ.

Οι αιτήσεις για υπαγωγή στη ρύθμιση των 120 δόσεων θα γίνονται μέχρι τις 28 Ιουνίου. Η πρώτη δόση θα πρέπει να καταβληθεί μέσα σε τρεις ημέρες από την υποβολή της αίτησης.

Υπενθυμίζεται ότι αν κάποιος έχει υποστεί ήδη κατάσχεση του λογαριασμού του, η υπαγωγή του στις 120 δόσεις δε συνεπάγεται άρση της δέσμευσης, απλώς το ποσό που «τραβάει» η εφορία συνυπολογίζεται στη δόση της ρύθμισης.