Χ. Δήμας: Δουλεύουμε για να γίνει η Ελλάδα κόμβος Έρευνας και Καινοτομίας

Στην “23η Στρογγυλή Τράπεζα με την Κυβέρνηση της Ελλάδας”, που διοργάνωσε ο Economist μίλησε ο Υφυπουργός Έρευνας και Τεχνολογίας κ. Χρίστος Δήμας. Ο κ. Δήμας αναφέρθηκε στα δομικά προβλήματα της εθνικής οικονομίας τα τελευταία χρόνια, τις προθέσεις της ΝΔ να εξαλειφθεί η υπερφορολόγηση και τα εμπόδια στην παραγωγή, ενώ υπογράμμισε κατά τη διάρκεια της ενότητας για το νέο παραγωγικό μοντέλο της χώρας. την πρόθεση του να εργαστεί στο πλαίσιο του χαρτοφυλακίου του, προκειμένου η Ελλάδα να γίνει κόμβος Έρευνας και Τεχνολογίας.
 

Αναλυτικά μερικά από τα σημεία της ομιλίας του κ. Δήμα:

— Η Ελλάδα πρέπει να γίνει σημαντικός κόμβος Έρευνας και Τεχνολογίας.Δική μας βούληση είναι η αναδιάρθρωση και η ενίσχυση του υφιστάμενου δικτύου, ώστε σύντομα να καταστεί σημαντικός πυλώνας για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της εθνικής οικονομίας.

— Έχουμε ένα συγκροτημένο πλάνο για το οικοσύστημα των start up επιχειρήσεων στην Ελλάδα, το οποίο βασίζεται σε ισχυρό δίκτυο συνεργασιών, στη δημιουργία ενός βιώσιμου επιχειρηματικού περιβάλλοντος και μια δυναμική πρόσβαση σε κεφάλαια, ικανή να επιτρέψει σε νεοφυείς επιχειρήσεις μακροπρόθεσμη ανάπτυξη.

— Ένας από τους κύριους στόχους μας είναι να αυξήσουμε τη χρηματοδότηση της έρευνας, τόσο τη δημόσια, όσο και την ιδιωτική, προκειμένου να υπάρχει συνεχής πρόσβαση σε κεφάλαια.

— Παράλληλα, είναι επιτακτική η ανάσχεση του Brain Drain. Η ανάκαμψη της χώρας απαιτεί νέους και καταρτισμένους Έλληνες επιστήμονες και στελέχη επιχειρήσεων. Πολλοί από αυτούς τα τελευταία χρόνια έφυγαν στο εξωτερικό. Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε ένα ελκυστικό και αξιοκρατικό περιβάλλον τη χώρα, που θα τους πείσει να γυρίσουν στην Πατρίδα και παράλληλα να δώσουμε κίνητρα σε επιχειρήσεις προκειμένου να συμβάλλουν στην κατεύθυνση αυτή. Είναι μια φιλόδοξη προτεραιότητα, την οποία έχουμε υποχρέωση να υλοποιήσουμε.