Δευτέρα, 4 Δεκεμβρίου, 2023
ΚΟΙΝΩΝΙΑΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Ένταξη στη λίστα Κοινωνικού Παντοπωλείου και Οικονομικής Ενίσχυσης για 2020

Ο Δήμος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων καλεί τους Δημότες ή/και τους μόνιμους κάτοικους του Δήμου που ενδιαφέρονται να ενταχθούν στη λίστα του Κοινωνικού Παντοπωλείου και της Οικονομικής Ενίσχυσης για το έτος 2020, να καταθέσουν στο Πρωτόκολλο του Δήμου Αίτηση, η οποία να συνοδεύεται από τα κάτωθι δικαιολογητικά: 

– Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Άδειας παραμονής.

-Ε1 και εκκαθαριστικό του έτους 2018 όλων των μελών που υποβάλουν Φ.Δ.

-Ε9 του έτους 2019 όλων των μελών με Α.Φ.Μ.

-Βεβαίωση μονίμου κατοικίας, σε περίπτωση που η αίτηση γίνεται από ΜΗ Δημότες

Συμπληρωματικά:

-Κάρτα ανεργίας

-Πιστοποίηση αναπηρίας

-Άλλο

Οι Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές το αργότερο έως την Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2019.

 

Ο Δήμαρχος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΚ. ΓΚΙΩΝΗΣ