Σάββατο, 2 Μαρτίου, 2024
ΠΟΛΙΤΙΚΗΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νεμέας

Την 8η Σεπτεμβρίου 2019 το Δημοτικό Συμβούλιο Νεμέας συνήλθε σε ειδική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για την Εκλογή των Μελών της Οικονομικής Επιτροπής (τακτικών και αναπληρωματικών) για το χρονικό διάστημα 8.9.2019 έως 6.11.2021. 

…Συνοψίζοντας, ο Πρόεδρος ανακοίνωσε στο Δημοτικό Συμβούλιο τα ονόματα των εκλεγέντων μελών της Οικονομικής Επιτροπής για τη θητεία από 8.9.2019 έως 6.11.2021, ως εξής:
Τακτικά Μέλη:

  1. Ζάχος Πέτρος ,

2. Σιαμπλή-Φιλντίση Ιωάννα ,

3. Κασκαντάμης Παναγιώτης ,

4. Γεωργακόπουλος Χρίστος .

Αναπληρωματικά Μέλη
Από την παράταξη «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΝΕΜΕΑΣ» ο δημοτικός
σύμβουλος κ. Κυριάκος Εμμανουήλ
Από την παράταξη «ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΜΕΑ» ο δημοτικός σύμβουλος κ.
Ανδριανάκος Ευάγγελος
Από την Παράταξη, «Νέα Προοπτική -ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ» ο δημοτικός σύμβουλος κ. Καραχοντζίτης Απόστολος
Από την Παράταξη, «ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ » ο δημοτικός σύμβουλος κ.
Γιαννακόπουλος Απόστολος

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ     ΤΑ ΜΕΛΗ

Νεμέα 9 Σεπτεμβρίου 2019
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΑΡΣΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Δείτε την Απόφαση ΕΔΩ