Τετάρτη, 29 Μαΐου, 2024
ΚΟΙΝΩΝΙΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σχετικά με την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Στις 22 Οκτ 2019 ο Έλληνας Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κατέθεσε στην Ελληνική Βουλή (αρ. πρωτ. 412/22-10-2019/ΥπΕρ &ΚΥ), στοιχεία από την πορεία των θεμάτων που έχουν σχέση με την λεγόμενη Κοινωνική & Αλληλέγγυα Οικονομία στην Ελλάδα. Μερικά σημεία, που προφανώς αφορούν κυρίως την προηγούμενη κυβέρνηση είναι τα εξής: 

  1. Υλοποιείται η με αριθμ. πρωτ. 4304/31-07-20181 Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης πράξεων για τη δράση «Κέντρα Στήριξης της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας» του ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ», ΕΣΠΑ 2014-2020, που εμπίπτει στο Θεματικό Στόχο 9 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης. (σσ. πρόκειται για την αποτυχημένη προσπάθεια ανίκανων να αντιληφθούν τις περίπλοκες καταστάσεις που δημιούργησαν οι ίδιοι, για την χρηματοδότηση 112 στην αρχή, και μετά 89 φορέων ΚΑΛΟ με προϋπολογισμό περίπου 11.000.000€, και τελικά μόνο 11 φορέων με 1.200.000€, αφήνοντας την υπόλοιπη Ελλάδα ακάλυπτη. Για αυτό και αναμένεται η έκδοση νέας πρόσκλησης. Φαίνεται ότι μάλλον προσπάθησαν να αφήσουν χώρο για χρηματοδότηση μόνο για «κολλητούς» της τότε κυβέρνησης και το τελικό αποτέλεσμα ήταν να μείνουν ακάλυπτες όλες σχεδόν οι ΚοινΣΕπ σε όλη την Ελλάδα πλην ελάχιστων σε 11 μικρές περιοχές …).
  2. Αναμένεται η έκδοση νέας πρόσκλησης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020, για τη σύσταση νέων Κέντρων Στήριξης της ΚΑΛΟ προκειμένου να καλυφθούν όλες οι Διοικητικές Περιφέρειες της χώρας (σσ. αυτό είναι εξαγγελία, ΟΧΙ προκήρυξη. Ο Θεός να βάλει το χέρι του …)
  3. Προβλέπεται η έκδοση μίας ακόμη πρόσκλησης που αφορά στην Επιχορήγηση υφιστάμενων φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.Αλ.Ο.). (σσ. Μέχρι σήμερα ΔΕΝ έγινε καμιάς μορφής επιχορήγηση στις ΚοινΣΕπ-Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, παρά τις βαρύγδουπες υποσχέσεις, εξαγγελίες & διαβεβαιώσεις. Όσες ΚοινΣΕπ υπάρχουν επιβιώσαν με δικά τους μέσα και δυνατότητες. Το ανίκανο σύστημα της Δημόσιας Διοίκησης (εκλεγμένοι πολιτικοί και δημόσιοι υπάλληλοι) παρά το ότι δέσμευσαν 163.000.000€ ξόδεψαν μόνο για την μισθοδοσία της Γεν. Γραμματείας ΚΑΛΟ, για τα συνέδρια και τις εκθέσεις προβολής ΚΑΛΟ μερικά εκατομμύρια Ευρώ και εγκατέλειψαν τις ΚοινΣΕπ στην τύχη τους ….)
  4. Στο πλαίσιο υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης για τη Συστημική Παρέμβαση «Κοινωνική Οικονομία & Κοινωνική Επιχειρηματικότητα», πρόκειται στο αμέσως προσεχές διάστημα, να υλοποιηθούν δράσεις που εντάσσονται στο Εθνικό Σχέδιο προβολής και δημοσιότητας της ΚΑλΟ. (σσ. Α! … Αυτό ξέρουν να το κάνουν πολύ καλά οι υπάλληλοι της ΚΑλΟ, ακόμα και με παράτυπο τρόπο, ή/& παράνομο, όπως έγινε τον Νοε 2019 … Αλλά διαφημίζονται οι υπάλληλοι (!…) και φιλοξενούνται οι συμμετέχοντες. Όσοι είναι μυημένοι στους «συνδυασμούς» ή είναι «εργολάβοι» της προβολής, προγραμματίζουν ταυτόχρονες εκδηλώσεις ιδιωτικές και προσωπικές εκμεταλλευόμενοι τις δωρεάν φιλοξενίες των συμμετεχόντων στις δράσεις προβολής & δημοσιότητας του Υπουργείου …)

Όπως προκύπτει από την εικόνα του Γενικού Μητρώου Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Ν.4430/2016) την 1η Οκτ 2019 ήταν εγγεγραμμένοι στο Μητρώο και δραστηριοποιούνται στη χώρα μας σε όλους τους τομείς της

παραγωγικής δραστηριότητας.1.404 φορείς Κ.ΑΛ.Ο. Από αυτούς: 1.286 φορείς, δηλαδή το 92% του συνόλου, είναι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚΟΙΝΣΕΠ), 29 φορείς είναι Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης (ΚΟΙΣΠΕ) και 19 φορείς είναι Συνεταιρισμοί Εργαζομένων.

Τέλος αναφέρεται ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η συγγραφή της Ετήσιας Έκθεσης 2019, η οποία φέτος στοχεύει στην παρουσίαση της πλέον επικαιροποιημένης εικόνας για τα ποσοτικά και οικονομικά στοιχεία των φορέων που είναι εγγεγραμμένοι στο Γενικό Μητρώο Φορέων Κ.ΑΛ.Ο. και ταυτόχρονα επιχειρεί για πρώτη φορά ποιοτική επεξεργασία αυτών των στοιχείων. Η στατιστική επεξεργασία των στοιχείων των φορέων Κ.ΑΛ.Ο. και η συγγραφή της Ετήσιας Έκθεσης 2019 γίνεται από υπαλλήλους της Διεύθυνσης Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας. Η Ετήσια Έκθεση αποσκοπεί να δώσει μια αντικειμενική εικόνα για την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας στη χώρα μας σήμερα και να αποτελέσει εργαλείο στη ορθολογική χάραξη πολιτικής. (σσ. ΤΙΠΟΤΑ δεν δείχνει ότι μετά το χάος των τελευταίων τεσσάρων ετών και την ανικανότητα έστω νομότυπης διάθεσης ή ακόμα και απορρόφησης των περίπου 163 εκ Ευρώ για την ανάπτυξη της ΚΑλΟ, υπάρχει κάποια σχεδιασμένη πρακτική. Θα δουν μετά την Ετήσια Έκθεση ….).

Από παλαιότερες εκθέσεις θα μπορούσαμε να αντλήσουμε στοιχεία που δείχνουν ότι η δραστηριότητα της επονομαζόμενης ΚΑλΟ είναι μερικά εκατομμύρια ευρώ (10.000.000€?…), που είναι στατιστικά σχεδόν μη σημαντικά ανιχνεύσιμες στο ελληνικό ακαθάριστο εθνικό προϊόν (ΑΕΠ) αφού φαίνεται ότι είναι κοντά στο 0,0054% του ΑΕΠ. Αλλά και η απασχόληση δεν φαίνεται να είναι σημαντική. Όμως το εργαλείο των Εργασιακών Συνεταιρισμών είναι εξαιρετικό.

Είναι πολύ κακό που το αντιμετωπίζει η πολιτεία αποσπασματικά και διαιρετικά, ξεχωριστά από όλους τους άλλους συνεταιρισμούς, αστικούς (καταναλωτικούς, προμηθευτικούς, πιστωτικούς, οικοδομικούς) και παραγωγών (κυρίως αγροτικούς). Και μόνο οι παραγωγικοί συνεταιρισμοί (κυρίως αγροτικοί) μετέχουν στο ΑΕΠ (185 δις €) σήμερα με 1,2% περίπου.

Καταγράφεται ότι ΔΕΝ υπάρχει Ινστιτούτο-Κέντρο-think tank που να ασχολείται με την Κοινωνική Οικονομία, και να υποστηρίζει την διάχυση των εννοιών που έχουν σχέση με την Κοινωνική Οικονομία. Ούτε και πανεπιστημιακή οντότητα παρέχει τίτλο προπτυχιακών σπουδών για την Κοινωνική Οικονομία.

Ακόμα διαπιστώνεται επιλεκτική σύγχυση σχετικών ορολογιών με συνηθέστερη την ταύτιση της Κοινωνικής Οικονομίας με την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα, που είναι δύο τελείως διαφορετικές έννοιες και μάλιστα η κοινωνική επιχειρηματικότητα βρίσκεται στον χώρο της Ιδιωτικής Οικονομικής, που ΔΕΝ έχει καμιά σχέση με την Κοινωνική Οικονομία.

Και στην επιστολή προς την Βουλή ακόμα και το Υπουργείο Εργασίας αναφέρει ότι οι πολιτικές του στην κατεύθυνση της κοινωνικής ένταξης είναι η «Βελτίωση του θεσμικού πλαισίου, και ενημέρωση για την ανάπτυξη κοινωνικής επιχειρηματικότητας στοχευμένης στην κοινωνική ένταξη». Πλήρης σύγχυση ή στοχευόμενη πρόκληση σύγχυσης για να αλλοιωθεί και να υποκλαπεί η Κοινωνική Οικονομία … από την «Κοινωνική Επιχειρηματικότητα» …

Εκτιμάται ότι μοναδική λύση μπορεί να προκύψει μόνο από την ευρεία δραστηριοποίηση των Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών, την πηγή όλων. Από τον πολίτη προκύπτει η πολιτική, από τον πολίτη προκύπτει η πόλις, από τον πολίτη προκύπτει η κυβέρνηση, από τον πολίτη εξασφαλίζεται η τήρηση του Συντάγματος, από τον πολίτη ίσως μπορεί να προκύψει το ξεκαθάρισμα του έλους στο οποίο περιέπεσε η Κοινωνική Οικονομία ή/& η Κοινωνική & Αλληλέγγυα Οικονομία.

Καλούνται όλοι οι πολίτες με τις Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών να αναλάβουν πρωτοβουλία, ώστε μέσα στο 2020 με συνεργασία να συνδιαμορφώσουν σε ένα συνέδριο τις προϋποθέσεις επαναδραστηριοποίησης της Κοινωνικής Οικονομίας.

Για την καταγραφή, Δημήτριος Μιχαηλίδης, ΑγροΝέα