Καλύτερη ποιότητα πόσιμου νερού στην Κοινότητα Αρχαίων Κλεωνών

Σας γνωρίζουμε ότι ο Δήμος Νεμέας τοποθέτησε στην Κοινότητα Αρχαίων Κλεωνών δεξαμενή χωρητικότητας 250 κυβικών μέτρων κατασκευασμένη από φύλλα γαλβανισμένης λαμαρίνας στο εξωτερικό κέλυφος, εσωτερικά από σάκο κατασκευασμένο από ειδική μεμβράνη στεγανοποίησης GeoliningMWS με γεωύφασμα ανάμεσα στη μεμβράνη και το κέλυφος ώστε να εξασφαλίζεται η θερμομόνωση της δεξαμενής και η προστασία της μεμβράνης, με σκοπό την παροχή καλύτερης ποιότητας πόσιμου νερού στους κατοίκους της Κοινότητας Αρχαίων Κλεωνών.

Ο Δήμαρχος Νεμέας

Κωνσταντίνος Φρούσιος