Τετάρτη, 19 Ιουνίου, 2024
ΑΓΓΕΛΙΕΣΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Προσφορά θέσεων εργασίας από την εταιρεία ΒΑΣ. ΑΛ. ΜΠΑΣΑΝΙΩΤΗΣ Α.Ε

Η εταιρεία ΒΑΣ. ΑΛ. ΜΠΑΣΑΝΙΩΤΗΣ Α.Ε. που εδρεύει στην θέση Παναγία Νεμέα Κορινθίας, στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της, αναζητά προσωπικό για εργασία στον τομέα τμήματος  παραγωγής

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ στην εταιρία ΒΑΣ.ΑΛ. ΜΠΑΣΑΝΙΩΤΗΣ Α.Ε. | Νεμέα Κορινθίας
ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ:

Η εταιρία ΒΑΣ. ΑΛ. ΜΠΑΣΑΝΙΩΤΗΣ Α.Ε. με διακριτικό τίτλο ALFAPRODUCTS είναι μια σύγχρονη και ευέλικτη βιομηχανία χημικών και λιπαντικών προϊόντων με ηγετική θέση στην ελληνική και διεθνή αγορά. Για περισσότερο από 25 χρονιά χαράζει την ανοδική της πορεία με γνώμονα τη συνεχή́ άντληση γνώσης και τη διαρκή υποστήριξη των πελατών της με προϊόντα νέας τεχνολογίας και υπηρεσίες.

Ο προσανατολισμός της εταιρείας στην ποιότητα, τόσο των προϊόντων της όσο και των υπηρεσιών που προσφέρει στους πελάτες της, επισφραγίζεται από τη πιστοποίηση σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001:2015 καθώς και άλλα πρότυπα ποιότητας σε κάθε στάδιο της παραγωγής και της μεταφοράς των προϊόντων. Οι στρατηγικές συνεργασίες της εταιρίας μας με σημαντικές χημικές βιομηχανίες διασφαλίζουν τα υψηλής ποιότητας προϊόντα, την τεχνική υποστήριξη, καθώς και τη διαρκή ενημέρωση για τις νέες τάσεις.

ΤΙ ΨΑΧΝΟΥΜΕ:

Η  εταιρεία ΒΑΣ. ΑΛ. ΜΠΑΣΑΝΙΩΤΗΣ Α.Ε. είναι μια εταιρεία, η οποία υπερασπίζεται και προάγει πολιτική ίσων ευκαιριών για τους υποψήφιους εργαζόμενους.

Οι αιτούντες θα λάβουν αμοιβή για απασχόληση ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου, φυλής, χρώματος, θρησκείας, εθνικής προέλευσης, γενετικής, αναπηρίας, ταυτότητας φύλου, οικογενειακής κατάστασης, σεξουαλικού προσανατολισμού ή οποιουδήποτε άλλου προστατευμένου χαρακτηριστικού από το ελληνικό δίκαιο.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ:

Ο κάτοχος της θέσης συμμετέχει στη παραγωγική διαδικασία και χειρίζεται τον μηχανολογικό εξοπλισμό για την διεκπεραίωση των παραγγελιών βάση του προγράμματος εργασίας.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ:

 • Εργάζεται στη θέση εργασίας που του υποδεικνύει ο προϊστάμενός του, επιδιώκοντας τη ταχύτερη και ποιοτικότερη εκτέλεσή της.
 • Εφαρμόζει πιστά το πρόγραμμα παραγωγής και σύμφωνα με τις προδιαγραφές της εταιρίας.
 • Συμμετέχει στον προγραμματισμό της παραγωγής.
 • Τηρεί απαρέγκλιτα το πρόγραμμα παραγωγής προϊόντων ή συσκευασίας.
 • Χειρίζεται με προσοχή τον μηχανολογικό εξοπλισμό και αναφέρει άμεσα τυχόν δυσλειτουργίες.
 • Υπό τις οδηγίες του υπεύθυνου, παρακολουθεί τα ποιοτικά χαρακτηριστικά συνταγών και της συσκευασίας. Εκτελεί μετρήσεις ποιοτικού ελέγχου.
 • Επιμελείται τη καθαριότητα και την ευταξία των χώρων ευθύνης του και φροντίζει για τη τήρηση κανόνων υγιεινής και ασφάλειας. Κάνει προτάσεις βελτίωσης της παραγωγικής διαδικασίας.
 • Τηρεί τους κανόνες της ιχνηλασιμότητας.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ-ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ:

 • Υπευθυνότητα, αποτελεσματικότητα και αμεσότητα σε οποιαδήποτε εργασία δοθεί.
 • Διάθεση για εργασία σε ένα αναπτυσσόμενο, δυναμικό χώρο.
 • Δυναμική προσωπικότητα με επικοινωνιακές δεξιότητες.
 • Προϋπηρεσία σε βιομηχανικό περιβάλλον θα εκτιμηθεί.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ:

 • Πλήρη εκπαίδευση στην συγκεκριμένη θέση εργασίας που θα του ανατεθεί.
 • Ελκυστικό πακέτο αποδοχών.
 • Σύγχρονο, φιλικό περιβάλλον εργασίας.
 • Ευκαιρίες συνεχούς επαγγελματικής ανέλιξης.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας μέσω email στο info@alfaproducts.gr