Τρίτη, 18 Ιουνίου, 2024
ΠΟΛΙΤΙΚΗΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Να μην προχωρήσει η τοποθέτηση ανεμογεννητριών στην Ζήρεια

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΣΤΗ ΖΗΡΕΙΑ

Ο ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ εκφράζει τις ανησυχίες του για την επιχειρούμενη τοποθέτηση 21 ανεμογεννητριών στην κορυφογραμμή της “Μικρής Ζήρειας” Κορινθίας στα όρια των Δήμων Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης και Σικυωνίων σε υψόμετρο μεγαλύτερο των 2000μ.
 

Επί της αρχής δεν είμαστε αρνητικοί στην τοποθέτηση ανεμογεννητριών, συλλήβδην, ούτε φυσικά και στην αξιοποίηση των Α.Π.Ε. για την επίτευξη του εθνικού στόχου μέχρι το 2030, που υπηρετήσαμε και ως Κυβέρνηση. Η χωροθέτηση των ανεμογεννητριών, όμως, πρέπει να γίνεται με συγκεκριμένες προϋποθέσεις και επιστημονικά κριτήρια λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα οικολογικά, περιβαλλοντικά, οικονομικά και πολιτιστικά χαρακτηριστικά κάθε περιοχής.

Η συγκεκριμένη περιοχή ανήκει στο Δίκτυο Natura 2000 και πιο συγκεκριμένα σε ειδική ζώνη διατήρησης (ΕΖΔ) με κωδικό GR 2530001 και σε ζώνη ειδικής προστασίας (ΖΕΠ) με κωδικό GR 2530006, ένα δίκτυο προστατευόμενων περιοχών πολύ σημαντικό για την βιοποικιλότητα αφού εκτός των άλλων συναντάμε ενδημικά είδη χλωρίδας που υπάρχουν μόνο στη Ζήρεια και πουθενά αλλού καθώς και αρκετά είδη πανίδας (αρπακτικά) μερικά από τα οποία είναι σπάνια.

Η τοποθέτηση ανεμογεννητριών στην κορυφογραμμή της Μικρής Ζήρειας απαιτεί ένα εκτεταμένο δίκτυο δρόμων μεγάλου πλάτους για να ανέβουν τα κομμάτια των ανεμογεννητριών και επιπλέον ισοπέδωση της κορυφογραμμής για τη δημιουργία των τεράστιων βάσεων που θα τοποθετηθούν οι ανεμογεννήτριες.

Επιπλέον υπάρχουν πολλές πηγές που στον ορεινό όγκο της Ζήρειας μετά από μία τέτοιας κλίμακας, επέμβαση είναι πιθανόν να σταματήσουν να βγάζουν νερό, γεγονός καταστροφικό για τα πολλά χωριά της περιοχής υδροδοτούνται από αυτές.

Εκτός των άλλων, η μεταφορά του ρεύματος που παράγουν οι ανεμογεννήτριες συνιστά ένα επιπλέον πρόβλημα για την φύση, αφού για να δημιουργηθούν οι καλωδιώσεις στον χώρο καταστρέφεται ένα μέρος του φυσικού περιβάλλοντος και δημιουργούνται επικίνδυνες καταστάσεις. Φυσικά ούτε λόγος για την απομάκρυνσή τους μετά την 25 ετή περίπου περίοδο λειτουργίας αφού το κόστος είναι τεράστιο στη συγκεκριμένη περίπτωση.

Εξάλλου, στην ευρύτερη περιοχή έχουν αναπτυχθεί τις τελευταίες δεκαετίες πολλές και αξιόλογες τουριστικές μονάδες που θα πληγούν από την παραπάνω επέμβαση, αφού ο κύριος λόγος που προτιμούν την περιοχή τουρίστες και επισκέπτες είναι η φυσική ομορφιά και η σπανιότητα του φυσικού τοπίου της περιοχής. Το ίδιο το τοπίο είναι ένας φυσικός πόρος και σαν τέτοιον θα πρέπει να τον αντιμετωπίζουμε.

Τέλος, σοβαρή ζημιά, από μια τέτοια εξέλιξη, θα υποστεί και η σημαντική κτηνοτροφική δραστηριότητα που λαμβάνει χώρα στον ορεινό όγκο.

Από όλα τα παραπάνω καταλήγουμε αβίαστα στο συμπέρασμα ότι το παραπάνω έργο θα προκαλέσει μεγάλη και ανεπίστρεπτη βλάβη στο ενεργό οικοσύστημα της περιοχής. Πρέπει να μην προχωρήσει η τοποθέτηση ανεμογεννητριών στην κορυφογραμμή της Μικρής Ζήρειας, μιας περιοχής ασύγκριτου φυσικού κάλλους με σπάνια οικολογικά, περιβαλλοντικά αλλά και παραγωγικά χαρακτηριστικά για την ευρύτερη περιοχή.

Για το σκοπό αυτό, θα αξιοποιήσουμε όλα τα διαθέσιμα θεσμικά μέσα και την κινηματική δράση σε συντονισμό με πολίτες και οργανώσεις που έχουν ενεργοποιηθεί σε αυτή την κατεύθυνση.