Πέμπτη, 7 Δεκεμβρίου, 2023
ΚΟΙΝΩΝΙΑΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Κορινθία: Πρόστιμο 1.500 € σε επιχείρηση που δε διέθετε POS

Πρόστιμο από το Τμήμα Εμπορίου της ΠΕ Κορινθίας σε επιχείρηση που δε διέθετε POS σε λειτουργία
Με την υπ. αριθ.πρωτ.: 1882/28-7-2020 Απόφαση του Προϊσταμένου Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κορινθίας, επιβλήθηκε σε επιχείρηση Εμπορίας Ποδηλάτων και επισκευές, διοικητικό πρόστιμο χιλίων πεντακοσίων ευρώ(1500).
 

Το πρόστιμο επιβλήθηκε κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4 της υπ.αριθμ.45231/17 (ΦΕΚ 1445 Β/27-04-2017) Υπουργικής Απόφασης, διότι σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε από ελεγκτές της Υπηρεσίας μας, διαπιστώθηκε ότι η επιχείρηση δε διέθετε τερματικό αποδοχής καρτών πληρωμών (POS) σε λειτουργία.

Τα ανωτέρω αποτελούν παράβαση του άρθρου 65 του Ν.4446/2016 και του άρθρου 1 της ΚΥΑ 45231/2017, όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 86437/2017, για την οποία επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500€) και σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 4 παρ. 6 εδαφ. β,.της ΚΥΑ 45231/27-04-2017 εάν υπόχρεος εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής καταγγελίας ή διενέργειας ελέγχου, καταθέσει στην αρμόδια ελεγκτική Υπηρεσία έγγραφο από το οποίο προκύπτει η χρήση τερματικού αποδοχής καρτών πληρωμών και μέσων πληρωμής με κάρτα., το ύψος του επιβαλλόμενου διοικητικού προστίμου μειώνεται στο ήμισυ.

Ο ΠΡΟΊΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ