Πρόταση Δημ. Μπενέκου προς τον Δήμο Νεμέας για απαλλαγή δημοτικών τελών σε καταστήματα που είναι κλειστά ή υπολειτουργούν

Ο Δημήτρης Μπενέκος είναι μέλος του ΔΣ της Δημοτικής Κοινότητας Νεμέας

Πρόταση….
Όπως και σε άλλους δήμους της χώρας που ήδη το έχουν εφαρμόσει, προτείνω και στον Δήμο Νεμέας να απαλλάξει από τα δημοτικά τέλη τα καταστήματα που παραμένουν κλειστά ή υπολειτουργούν λόγω καραντίνας για όσο αυτή διαρκέσει..
Με αυτόν τον τρόπο θα δώσει ο δήμος μια ανάσα στους επαγγελματίες της περιοχής μας που αυτή την εποχή περνούν μια δύσκολη δοκιμασία.