Δευτέρα, 17 Ιουνίου, 2024
ΑΓΡΟΤΙΚΑΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Σπύρος Πιέρρος: Εξ αποστάσεως η υποβολή των δηλώσεων ΟΣΔΕ 2020

Σύμφωνα με οδηγία του ΟΠΕΚΕΠΕ, η υποβολή των αιτήσεων ΟΣΔΕ για το έτος 2020,  θα πραγματοποιείται μόνο με απομακρυσμένη επικοινωνία μεταξύ του παραγωγού και των υπαλλήλων, τα δε δικαιολογητικά θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά ή εναλλακτικά είτε μέσου ταχυδρομείου, είτε υπηρεσιών ταχυδιανομής (courier). 

Είναι ευθύνη μας η λήψη των απαραίτητων μέτρων προστασίας εναρμονισμένων με τα έκτακτα μέτρα λόγω κορονοϊού των υπαλλήλων και των εξυπηρετούμενων παραγωγών και οι παραγωγοί οφείλουν να συμμορφώνονται με αυτά.

 

Ευχαριστούμε που ΜΕΝΕΤΕ ΣΠΙΤΙ !

Εκ της Διευθύνσεως,

Σπύρος Πιέρρος

 

Ταχ/κη Δ/νση:  Ευστ. Παπακων/νου 20, Τ.Κ. 20500

Τηλ. Επικοινωνίας: 2746023562

e-mail: pierrososde@gmail.com