Χορήγηση προπληρωμένων καρτών κοινωνικής αλληλεγγύης στο Δήμο Νεμέας

Ο Αντιπεριφερειάρχης Κορινθίας κ. Γκιολής Τάσος παρέδωσε σήμερα, Τετάρτη 29 Απριλίου 2020, στο Δήμαρχο Νεμέας κ. Φρούσιο Κων/νο , προπληρωμένες κάρτες κοινωνικής αλληλεγγύης για αγορά τροφίμων, για δικαιούχους του προγράμματος ΤΕΒΑ στην Π.Ε Κορινθίας.



Η συγκεκριμένη οικονομική ενίσχυση από την Περιφέρεια Πελοποννήσου εξασφαλίστηκε από το υπουργείο Εσωτερικών για τρεις (3) μόνο Περιφέρειες της  χώρας.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΦΡΟΥΣΙΟΣ