Τετάρτη, 19 Ιουνίου, 2024
ΠΟΛΙΤΙΚΗΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Ορκωτός λογιστής για διαχειριστικό έλεγχο στην Πελοπόννησος ΑΕ

Τον ορισμό ορκωτού λογιστή για τη διενέργεια διαχειριστικού ελέγχου στην “Πελοπόννησος” Α.Ε. αποφάσισε ομόφωνα το Δ.Σ. της εταιρείας που συνεδρίασε υπό τον περιφερειάρχη Πελοποννήσου Παναγιώτη Νίκα, σήμερα Παρασκευή 29 Μαΐου, στην Τρίπολη. 

Στη σημερινή συνεδρίαση, εξ άλλου, εγκρίθηκε ομόφωνα η υποβολή πρότασης που αφορά την ενίσχυση και ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων για εργαζομένους επιχειρήσεων σε δυναμικούς ή υπό αναδιάρθρωση κλάδους της Περιφέρειας, προκειμένου να τύχει χρηματοδότησης από το ΠΕΠ Πελοποννήσου.

Επίσης, αποφασίστηκε η σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και της “Πελοπόννησος” Α.Ε. με αντικείμενο την υλοποίηση προγράμματος επιδημιολογικής επιτήρησης για την αντιμετώπιση της ελονοσίας στον Δήμο Ευρώτα της Π.Ε. Λακωνίας, για το 2020.

Εγκρίθηκε ακόμα το τεύχος διακήρυξης για την ανάθεση του έργου που αφορά την δημιουργία και την διαχείριση συστήματος διαχείρισης προορισμού (DMS) σε περιφερειακό επίπεδο, ενώ επικυρώθηκε και το πρώτο πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης για την ανάθεση του έργου προβολής της Περιφέρειας Πελοποννήσου ως προορισμού θεματικού τουρισμού, μέσω αεροπορικών εταιρειών.