Τρίτη, 18 Ιουνίου, 2024
ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Συνεργασία Τουριστικού Οργανισμού Λουτρακίου με το Τμήμα Τουριστικών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιώς

Με μία νέα και εξαιρετικά σημαντική συνεργασία ξεκινάει η post-lockdown εποχή για τον Τουριστικό Οργανισμό Λουτρακίου. Το Τμήμα Τουριστικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς μέσω διδασκόντων καθηγητών και ερευνητών του θα δημιουργήσει ένα ερευνητικό “Ψηφιακό Παρατηρητήριο Τουρισμού για αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας Covid-19” με επίκεντρο το Λουτράκι ως τουριστικό προορισμό. 

Στο πλαίσιο των βραχυχρόνιων και μακροχρόνιων μέτρων αντιμετώπισης των επιπτώσεων της εξάπλωσης της πανδημίας του Covid-19 προκύπτει η ανάγκη για αποτελεσματική ενσωμάτωση κατάλληλων εργαλείων για τη διερεύνηση των επιπτώσεων της πανδημίας στον τουρισμό και η διαμόρφωση κατάλληλων πολιτικών για την επίτευξη βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης στον Δήμο Λουτρακίου, Περαχώρας, Αγίων Θεοδώρων. Σκοπός του Ψηφιακού Παρατηρητηρίου είναι η αξιοποίηση των στοιχείων και των πορισμάτων της διεθνούς έρευνας των επιπτώσεων από την εξάπλωση του Covid-19 προς όφελος του Λουτρακίου, η μελέτη της τουριστικής αγοράς και η παρουσίαση πορισμάτων σε σχέση με τυχόν μεταβολές στην ταξιδιωτική συμπεριφορά λόγω της πανδημίας τόσο γενικά όσο και ειδικά για τις θεματικές ενότητες του τουριστικού προϊόντος του προορισμού μας. Θα γίνει real-time καταγραφή των δραστηριοτήτων των επισκεπτών και ανάλυση αυτής με σκοπό την άντληση χρήσιμων στατιστικών που θα καθορίσουν τις μελλοντικές στρατηγικές προβολής του προορισμού.

Το έργο θα υλοποιηθεί για καθαρά ερευνητικούς σκοπούς και δεν θα υφίσταται καμία οικονομική επιβάρυνση για τον οργανισμό και τα μέλη του με πολύτιμα αποτελέσματα για το μέλλον του τουριστικού μας προϊόντος.