Σάββατο, 9 Δεκεμβρίου, 2023
ΑΓΡΟΤΙΚΑΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η αναθεώρηση της ΚΑΠ να γίνει ευκαιρία και όχι καταστροφή για τους Έλληνες αγρότες

Γράφει η Ειρήνη Μαυρίδου*

Η φετινή χρονιά αν δεν υπάρξει παράταση λόγω πανδημίας θα είναι η καθοριστική για το μέλλον των επιδοτήσεων των Ελλήνων αγροτών έως το 2027 !!!! Η αναθεώρηση της νέας ΚΑΠ φυσικά και μας απασχολεί στο έπακρο γιατί το ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ είναι το μοναδικό κλαδικό κόμμα που προμετωπίδα του είναι τα συμφέροντα του Αγροτικού κόσμου. 

Ως ΑΚΚΕΛ εργαζόμαστε εντατικά ώστε το επόμενο διάστημα να μπορούμε να στείλουμε εμπεριστατωμένη πρόταση στο ΥΠΑΑΤ. Τονίζουμε πώς ενώ προτείναμε στον υπουργό αγροτικής ανάπτυξης κ. Μάκη Βορίδη να χρησιμοποιήσει τις συμμαχίες του ΑΚΚΕΛ με το κίνημα πέντε αστέρων της Ιταλίας αλλά και άλλων ευρωπαϊκών χωρών, ο υπουργός δεν μας έχει απαντήσει καν. Η Ελλάδα αυτή την στιγμή θα έπρεπε να δημιουργεί δυνατές συμμαχίες με χώρες που έχουν κοινά με τα δικά μας συμφέροντα και σε αυτό θα μπορούσε να συμβάλει το ΑΚΚΕΛ. Αυτή την στιγμή ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τις επιδοτήσεις της χώρας μας αποτελεί η εσωτερική σύγκληση που ζητάνε διακαώς οι νεοεισερχόμενέες χώρες και οι χώρες της Βαλτικής.
Έως σήμερα υπάρχει μόνο ένα προσχέδιο

Χόγκαν το οποίο αναφέρεται σε πλήρης σύγκλιση με μοναδικό κριτήριο τα εκτάρια ανά κράτος,
κάτι που είναι καταστροφικό για τους αγρότες της χώρας μας μιας και οι επιδοτήσεις τους
θα μειωθούν από 25-55%. Σχετικά με την πρόταση πλήρης σύγκλισης το ΑΚΚΕΛ αντιπροτεινει:
Με την αξιοποίηση των ήδη διαμορφωμένων συμμαχιών με άλλα Κράτη-μέλη και την περαιτέρω
διεύρυνση τους με τις υπάρχουσες συμμαχίες του ΑΚΚΕΛ , στην κατεύθυνση αυτή διεκδικούμε
την αύξηση του προϋπολογισμού για την νέα ΚΑΠ, την μη εφαρμογή της πλήρους εξωτερικής
σύγκλισης με μόνο κριτήριο την ανά εκτάριο ενίσχυση, αλλά να ληφθούν υπόψη και άλλο
oι παράγοντες και ιδιομορφίες των Κρατών-μελών, όπως ο αριθμός των δικαιούχων, το ύψος των
άμεσων ενισχύσεων ανά εκμετάλλευση, το κόστος παραγωγής, η βιωσιµότητα των αγροτικών
εκµεταλλεύσεων, η διαφορά του γεωργικού µε το εξωγεωργικό εισόδηµα κλπ.
Δυστυχώς όμως για την χώρα μας στην πρόσφατα συσταθήσα επιτροπή γεωργίας δεν μετέχει
ως τακτικό μέλος κανείς Έλληνας ευρωβουλευτής, κάτι που υποδηλώνει την αδιαφορία της
κυβέρνησης αλλά και όλων των κομμάτων που εξέλεξαν Ευρωβουλευτές, για την νέα ΚΑΠ
αλλά και για τον αγροτικό κόσμο. Το χειρότερο δε είναι πως σε αυτή την δύσκολη συγκυρία
για τον αγροτικό κόσμο ο κύριος Μητσοτάκης διάλεξε να έχει στην ηγεσία του ΥΠΑΑΤ δυο
εντελώς άσχετους με τα προβλήματα του Πρωτογενούς τομέα υπουργούς.

Αν εξαιρέσουμε τον κίνδυνο της εξωτερικής σύγκλησης το σπουδαιότερο είναι η σύγκλιση των εισοδημάτων των αγροτών με το μέσο επίπεδο εισοδήματος των άλλων τομέων της οικονομίας. Αυτό θα αυξήσει την αποτελεσματικότητα της γεωργικής στήριξης. Ο επόμενος στόχος είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των αγροκτημάτων σε ευαίσθητους τομείς. Η βελτίωση της πρόσβασης των μικρών εκμεταλλεύσεων στην αγορά και το επίπεδο οργάνωσης των αγροτών θα πρέπει να προσδιοριστούν ως προτεραιότητες στο σχέδιο προσδιορισμένων αναγκών για τη νέα ΚΑΠ. Θα πρεπει να δοθεί επίσης προσοχή στον μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής η οποία τα τελευταία χρόνια προκαλεί τεράστια ζημιά στις καλλιέργειες της χώρας μας, στην προστασία της βιοποικιλότητας και στη βελτίωση των υπηρεσιών οικοσυστήματος. Κορωνίδα στις διαπργματεύσεις της νέας ΚΑΠ θα πρέπει να στοχεύει να προσελκυθούν νέοι αγρότες και να διευκολυνθεί η ανάπτυξη επιχειρήσεων σε αγροτικές περιοχές. Να προωθηθεί η απασχόληση και να αναπτυχθεί βιώσιμη δασοκομία, αλλά και η έρευνα φυτοπροστασίας και τρόποι αύξησης της ζωικής παραγωγής και της μελισσοκομίας. Μεταξύ άλλων στόχων της αναθεώρησης θα πρέπει να είναι και η προώθηση της παραγωγής και της κατανάλωσης βιολογικών προϊόντων αυξάνοντας την εμπιστοσύνη των καταναλωτών και την ένταξή τους ως υποχρεωτικό στοιχείο της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων. Ακόμη ένα βασικό σημείο είναι η αύξηση των επαγγελματικών προσόντων των επιχειρηματιών και των εργαζομένων στον γεωργικό τομέα, μέσω της μεταφοράς γνώσεων σε συγκεκριμένα τομεακά χαρακτηριστικά. προστασία της βιοποικιλότητας και βελτίωση των υπηρεσιών οικοσυστήματος. Φυσικά θα πρέπει να διορθωθούν οι τεράστιες αδικίες που δημιουργήθηκαν στην χώρα μας ψηφοθηρικά όπως τα λεγόμενα ιστορικά δικαιώματα αλλά και η “κλοπή” επιδοτήσεων των κτηνοτρόφων με ιδιόκτητους και μισθωμένους βοσκοτόπους

Ειρήνη Μαυρίδου*
Στέλεχος του ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΑΚΚΕΛ
Υπεύθυνη αγροτικού τομέα της περιφερειακής παράταξης “ΠΡΩΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ”