Τρίτη, 3 Οκτωβρίου, 2023
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι αγρότες θα πληρώνουν και τέλος επιτηδεύματος

Χιλιάδες αγρότες, οι οποίοι το 2019 συμπλήρωσαν πενταετία από την ένταξή τους στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, καλούνται φέτος, για πρώτη φορά, να πληρώσουν, εκτός από τον φόρο εισοδήματος και την ειδική εισφορά αλληλεγγύης, και το τέλος επιτηδεύματος, το οποίο ανέρχεται σε 650 ευρώ. 

Πρόκειται για μεγάλο αριθμό αγροτών, οι οποίοι εντάχθηκαν στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, που συνεπάγεται τήρηση φορολογικών βιβλίων και έκδοση φορολογικών στοιχείων, την 1η Ιανουαρίου 2014 και συμπλήρωσαν την πενταετία απαλλαγής από το τέλος επιτηδεύματος στις 31 Δεκεμβρίου 2018. Δηλαδή μέχρι το φορολογικό έτος (μέχρι τη χρήση) 2018 απαλλάσσονταν από τη συγκεκριμένη επιβάρυνση. Για το φορολογικό έτος (χρήση) 2019 και τα επόμενα φορολογικά έτη οφείλουν, πλέον, να πληρώνουν και τέλος επιτηδεύματος.

Ποιοι εξαιρούνται

Οι μοναδικές κατηγορίες αγροτών υπό κανονικό καθεστώς ΦΠΑ που θα γλιτώσουν και φέτος το τέλος επιτηδεύματος είναι όσοι έχουν την έδρα των αγροτικών τους δραστηριοτήτων σε χωριά με πληθυσμό έως 500 κατοίκους ή σε νησιά κάτω από 3.100 κατοίκους, εκτός εάν πρόκειται για τουριστικούς τόπους, όσοι ανήκουν σε αγροτικούς συνεταιρισμούς και πωλούν μέσω αυτών τα προϊόντα τους, καθώς και όσοι έχουν συμπληρώσει ήδη από το 2019 το 65ο έτος της ηλικίας τους.

Υπόχρεοι καταβολής τέλους επιτηδεύματος έως 650 ευρώ είναι φέτος και χιλιάδες εργαζόμενοι με «μπλοκάκια», μικρομεσαίοι επιχειρηματίες και ελεύθεροι επαγγελματίες, οι οποίοι κατά τη διάρκεια του 2019 άσκησαν ατομικά τις δραστηριότητές τους και είχαν συμπληρώσει έως το τέλος του 2018 μία πενταετία από τη δήλωση έναρξης επαγγέλματος στη Φορολογική Διοίκηση.

Επιπλέον, χιλιάδες εταιρείες και άλλα νομικά πρόσωπα που είχαν ενεργό δραστηριότητα εντός του 2019 και είχαν συμπληρώσει μέχρι και το τέλος του 2018 μία πενταετία από την έναρξη άσκησης των δραστηριοτήτων τους, θα υποχρεωθούν τη φετινή χρονιά να καταβάλουν τέλος επιτηδεύματος από 800 έως 1.000 ευρώ. Σε όλες τις περιπτώσεις, η υποχρέωση καταβολής του τέλους επιτηδεύματος ισχύει ανεξαρτήτως εάν οι υπόχρεοι είχαν κέρδη ή ζημιές κατά τη διάρκεια του 2019.

naftemporiki.gr