Παρασκευή, 19 Απριλίου, 2024
ΚΟΙΝΩΝΙΑΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Νεμέα: Απαλλαγή καταστημάτων από Δημοτικά τέλη λόγω κορωνοϊού 

Δήμος Νεμέας
Απαλλαγή καταστημάτων από Δημοτικά τέλη λόγω ιού

ΘΕΜΑ: “ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ”
Με την 6/56/2020 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου
αποφασίσθηκε ομόφωνα οι επιχειρήσεις – καταστήματα που διέκοψαν
την λειτουργία τους λόγω του κορωνοϊού covid-19, να απαλλαχθούν
από τα δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού που πληρώνονται
μέσω των λογαριασμών ηλεκτροδότησης καθώς και από τα τέλη χρήσης
κοινόχρηστων χώρων (χρήση πεζοδρομίων) για όσο χρονικό διάστημα
παρέμειναν κλειστά. 

Οι δικαιούχοι των ανωτέρω απαλλαγών θα πρέπει να
υποβάλλουν:
1) σχετική αίτηση στο γραφείο εσόδων του Δήμου
2) πρόσφατο λογαριασμό ηλεκτρικής ενέργειας
3) βεβαίωση στην οποία να αναγράφεται ο ΚΑΔ της
επιχείρησης, ενώ θα πρέπει να φαίνονται οι επιπλέον
ΚΑΔ αν υπάρχουν.

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν ως τις 31
Ιουλίου.

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΡΟΥΣΙΟΣ