ΟΧΙ Ανεμογεννήτριες στη Ζήρεια

ΑΕΛΜΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Η υπεράσπιση του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής αποτελεί πρωταρχικό στόχο για την εκπαιδευτική κοινότητα, τόσο μέσα στη σχολική τάξη με την καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης στα παιδιά, όσο και έξω από αυτήν, με την ενεργό συμμετοχή σε περιβαλλοντικά κινήματα στην περιοχή που ζούμε και εργαζόμαστε. Πιστεύουμε ακράδαντα  ότι η οποιαδήποτε παρέμβαση στο φυσικό περιβάλλον θα πρέπει να γίνεται με κριτήριο την βιωσιμότητά του, καθώς και τις πραγματικές ανθρώπινες ανάγκες και όχι με κριτήριο τα κέρδη των λίγων. Σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, εκφράζουμε τον έντονο προβληματισμό μας σε σχέση με την εγκατάσταση αιολικού πάρκου σε μεγάλη έκταση των κορυφών της Μικρής Ζήρειας. 

Δηλώνουμε, καταρχάς, ότι είμαστε υπέρ των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, εφόσον όμως πληρούνται κάποιοι όροι :

1) Να έχουν Δημόσιο χαρακτήρα με στόχο την κάλυψη των τοπικών ενεργειακών αναγκών και όχι ιδιωτικό με στόχο την κερδοφορία. Η Ενέργεια πρέπει να είναι Δημόσιο Αγαθό.

2) Να πραγματοποιούνται με σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον, ιδιαίτερα σε περιοχές ιδιαίτερου κάλλους.

3) Να προηγείται πραγματική διαβούλευση με τις τοπικές κοινωνίες και να υπάρχει διαφάνεια, αλλιώς υπάρχει κίνδυνος οι ΑΠΕ να χρωματιστούν αρνητικά στη λαϊκή συνείδηση, όπως συμβαίνει σε πολλές περιπτώσεις.

4) Να δοθεί προτεραιότητα σε μικρές κοινοτικές μονάδες παραγωγής που θα χρησιμεύουν για την τοπική ενεργειακή κάλυψη και δε θα επηρεάζουν αρνητικά τις υπόλοιπες ασχολίες των κατοίκων (π.χ. αγροτική παραγωγή, κτηνοτροφία, τουρισμός κ.α.).

5) Να υπάρχει προστασία των χαμένων θέσεων εργασίας (π.χ. Μεγαλόπολη, Πτολεμαΐδα).

6) Να υπάρχουν έμπρακτα οφέλη για τα νοικοκυριά (π.χ. με μείωση της τιμής των τιμολογίων ρεύματος).

7) Να χαραχτεί μια συνολική οικολογική πολιτική παντού, χωρίς επιλεκτική χρήση της “Οικολογίας” όπου μας βολεύει και της “Οικονομίας” όπου η πρώτη δεν βολεύει.

Εκτιμούμε ότι τίποτα από τα παραπάνω δεν πληρείται για την περίπτωση της Ζήρειας. Η κατασκευή αιολικού πάρκου σε μία περιοχή με σπάνια ομορφιά και βιοποικιλότητα, ενταγμένη στο δίκτυο natura, με αξιοσημείωτη αγροτική παραγωγή και ήπια τουριστική ανάπτυξη, θα δημιουργήσει πολύ μεγάλα προβλήματα, για μικρό -σύμφωνα με τις μελέτες- ενεργειακό όφελος. Γιατί με τα έργα που προβλέπονται, για να φτάσουν οι  τεράστιες ανεμογεννήτριες στις βουνοκορφές, θα ανοιχτούν παντού δρόμοι, θα γίνουν τεράστιοι εκβραχισμοί και θα πέσουν χιλιάδες τόνοι  μπετόν και σιδήρου για τις βάσεις στήριξης, προκαλώντας τη μη αναστρέψιμη καταστροφή του φυσικού οικοσυστήματος του βουνού, επηρεάζοντας αρνητικά τη ζωή των κατοίκων της γύρω περιοχής και όχι μόνο.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, το Δ.Σ. της Α’ ΕΛΜΕ Κορινθίας εκφράζει την αντίθεσή του στην εγκατάσταση αιολικού πάρκου στη Ζήρεια και ενώνει τη φωνή του με τους πολίτες, τους συλλόγους και τους φορείς που αντιδρούν,  ώστε να αποτραπούν τα καταστροφικά αυτά σχέδια.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ

Η Πρόεδρος           Ο Γεν. Γραμματέας

Σοφία Κανέλλου      Ηλίας Λέκκας