Πέμπτη, 23 Μαΐου, 2024
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χρ. Δήμας: 365 ημέρες για την Έρευνα και την Καινοτομία

Mε αφορμή τη συμπλήρωση ενός έτους από την ανάληψη των καθηκόντων του, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Βουλευτής Κορινθίας κ. Χρίστος Δήμας έκανε την ακόλουθη δήλωση:

« Για πρώτη φορά στην Ελλάδα υπάρχει στρατηγικό σχέδιο για την Έρευνα και την Καινοτομία. Στόχος μας είναι η αποτελεσματική σύνδεση της σπουδαίας, εγχώριας παραγόμενης έρευνας με την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα.
Στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων δρομολογούμε πρωτοβουλίες που συνδυάζουν την έρευνα, την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων και την αξιοποίηση του εξαιρετικού ερευνητικού ταλέντου της χώρας.

Συνεχίζουμε..» 

Ακολουθεί συνοπτικά το έργο και οι δράσεις όσον αφορά την ενίσχυση της Έρευνας, της Καινοτομίας και της νεοφυούς επιχειρηματικότητας.

• Διασφαλίσθηκε η μετεγκατάσταση της Γενικής Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) σε ανεκμετάλλευτο Ολυμπιακό ακίνητο στο Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδή με δωρεά του Ιδρύματος Ωνάση.
• Αξιοποιείται το επί δεκαετίες ανεκμετάλλευτο ακίνητο της πρώην ΧΡΩΠΕΙ, στον Δήμο Πειραιά, για τη δημιουργία της πρώτης Πολιτείας Καινοτομίας (Innovation District) στην Ελλάδα, με την απασχόληση περίπου 2.440 εργαζόμενων καθώς και φιλοξενία τμημάτων R&D μεγάλων επιχειρήσεων, startups, spin offs, incubators και accelerators.
• Παραχωρήθηκαν 760 στρέμματα του Δημοσίου στην Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας με σκοπό την άμεση υλοποίηση του πρώτου Επιστημονικού και Τεχνολογικού Πάρκου 4ης Γενιάς ThessINTEC στη Θεσσαλονίκη.
• Από τον Δεκέμβριο του 2019 ιδρύθηκε το νέο Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας Τεχνολογίας και Καινοτομίας (ΕΣΕΤΕΚ), με ισόρροπη έμφαση σε θέματα καινοτομίας ως το ανώτατο γνωμοδοτικό όργανο της Πολιτείας.
• Ενεργοποιείται το Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Elevate Greece με στόχο να υποστηρίξει η Πολιτεία συστηματικά τις νεοφυείς επιχειρήσεις της χώρας.
• Προωθούνται φορολογικά κίνητρα προς φυσικά πρόσωπα-επενδυτές αγγέλους για επενδύσεις στις νεοφυείς επιχειρήσεις του Εθνικού Μητρώου Νεοφυών Επιχειρήσεων.
• Ολοκληρώθηκαν από την ΓΓΕΤ οι πιστοποιήσεις για τον συμψηφισμό αυτόματης επιστροφής φαρμακευτικής δαπάνης (clawback).
• Υπερτριπλασιάζεται το ποσοστό των υπερεκπτώσεων των δαπανών του αρ. 22Α του Ν.4172/2013 για επιχειρήσεις που επενδύουν σε Έρευνα και Ανάπτυξη (Ε&Α) και απλοποιούνται και επιταχύνονται οι σχετικές διαδικασίες.
• Υλοποιείται η εμβληματική δράση «Επιδημιολογική μελέτη του SARS-CoV-2 στην Ελλάδα μέσω εκτεταμένων εξετάσεων ανίχνευσης ιού και αντισωμάτων, αλληλούχισης ιικών γονιδιωμάτων και γενετικής ανάλυσης ασθενών, με ύψος χρηματοδότησης 2,475 εκ € και τη συμμετοχή 4 ΑΕΙ και 6 Ερευνητικών Κέντρων.
• Προχωρά συστηματικά η υλοποίηση νέων δράσεων του ΕΣΠΑ όπως οι Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας (Innovation Clusters), και για τα Κέντρα Ικανοτήτων (Competence Centers).
• Λήφθησαν δραστικά μέτρα υποστήριξης των Ερευνητικών Κέντρων της χώρας, με ενίσχυση σε προσωπικό και βελτίωση του θεσμικού πλαισίου.
• Υπεγράφησαν συμβάσεις με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για Υποδομές Έρευνας και Καινοτομίας στα Ερευνητικά Κέντρα:
o κατασκευή νέων εγκαταστάσεων, την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό του Τεχνολογικού Πάρκου «Λεύκιππος» στις εγκαταστάσεις του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος».
o την κατασκευή νέου, υπερσύγχρονου ερευνητικού σκάφους για τις ανάγκες του «Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών».
o τη λειτουργία Παρατηρητηρίου Γεωεπιστημών και Κλιματικής Αλλαγής «ΠΑΓΓΑΙΑ» στα Αντικύθηρα για τις ανάγκες του Εθνικού Αστεροσκοπείο Αθηνών.
• Υπογράφηκε Συμφωνία για τη διενέργεια αναλύσεων Anti-dopping μεταξύ του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» και της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.
• Ενισχύθηκαν Διακρατικές Συμφωνίες για Συνεργασία σε θέματα Έρευνας – Τεχνολογικής Ανάπτυξης – Καινοτομίας στο πλαίσιο διμερών συνεργασιών με το Ισραήλ, τη Ρωσία, την Κίνα και τη Γερμανία. Επίσης ενεργοποιείται νέα διακρατική συνεργασία με τις ΗΠΑ και την Κυπριακή Δημοκρατία.
• Ολοκληρώθηκε η ένταξη 276 έργων του Β΄ Κύκλου «Ερευνώ-Δημιουργώ–Καινοτομώ» προϋπολογισμού 146,4 εκ. ευρώ παράλληλα με πιστοποιήσεις έργων του Α’ Κύκλου.
• Προωθείται η αναμόρφωση και κωδικοποίηση του νομοθετικού πλαισίου για τους τεχνοβλαστούς (spin-off) σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας
• Σχεδιάζεται δράση για Κέντρα Μεταφοράς Τεχνολογίας σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας