Πέμπτη, 18 Ιουλίου, 2024
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γ.Ψυχογιός: Στήριξη στο έργο των εποχικών πυροσβεστών και πρόληψη με προγράμματα δασοπροστασίας

Ερώτηση στον αρμόδιο Υπουργό, κατέθεσαν 31 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, μεταξύ των οποίων και ο βουλευτής Κορινθίας, κ. Γ. Ψυχογιός για την παροχή εξοπλισμού, τα εργασιακά δικαιώματα και την εκπαίδευση των εποχικών πυροσβεστών και πυροσβεστριών που επιχειρούν στο πεδίο.

Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ προχώρησε στη μονιμοποίηση των πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης, αποκατέστησε αδικίες απέναντι στους εποχικούς, ίδρυσε την Πυροσβεστική Ακαδημία για τα νέα στελέχη του Σώματος και υλοποίησε πρόγραμμα δασοπροστασίας 5.000 εργαζόμενων μέσω ΟΑΕΔ για την πρόληψη των πυρκαγιών, που η κυβέρνηση της ΝΔ κατήργησε.

Ακολουθεί  αναλυτικά η ερώτηση:ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τoν Υπουργό Προστασίας του Πολίτη

Θέμα: «Αρμοδιότητες, δικαιώματα και υποχρεώσεις των πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου».

Στο νέο νόμο 4662/20 με τίτλο «Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση συστήματος εθελοντισμού πολιτικής προστασίας, αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού σώματος και άλλες διατάξεις» και ειδικά στο άρθρο 76 όπου γίνεται αναλυτική μνεία στο πυροσβεστικό σώμα και το πυροσβεστικό προσωπικό, δεν υπάρχει αναφορά και περιγραφή καθηκόντων αναφορικά με τους πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης. Ο νόμος αρκείται σε εμβόλιμες αναφορές σε άρθρα του, όπως είναι το 76 και το 84, καθώς και το 180 όπου απλά αναφέρονται στην επικεφαλίδα – τίτλο του άρθρου.
Ωστόσο, στην προκήρυξη Αριθ. Πρωτ. 17980 οικ. Φ. 211.5 με θέμα: «Προκήρυξη διαγωνισμού για την πρόσληψη χιλίων τριακοσίων (1300) ιδιωτών ως Πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου» που βασίζεται στο προεδρικό διάταγμα 38 Τεύχος A’ 73/26.03.2020, με τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 36/2019 «Κανονισμός πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, στο Πυροσβεστικό Σώμα, ως πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης» (Α΄ 62), περιγράφονται σε δύο γενικές κατηγορίες ως εξής:

  • «ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄ – Ειδικότητα εργάτη πυρόσβεσης – διάσωσης. Οι υποψήφιοι της κατηγορίας αυτής εκτελούν ανάλογα καθήκοντα με αυτά των πυροσβεστικών υπαλλήλων και ιδίως στην πρόληψη-καταστολή δασικών πυρκαγιών, στις διασώσεις, στην επάνδρωση Πεζοπόρων και Αερομεταφερόμενων Τμημάτων και στη στελέχωση πυροφυλακίων.
  • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄ – Ειδικότητα οδηγού πυροσβεστικών οχημάτων

Οι υποψήφιοι της κατηγορίας αυτής εκτελούν καθήκοντα ανάλογα με αυτά των οδηγών πυροσβεστικών οχημάτων και, όταν απαιτείται, ασκούν και τα λοιπά πυροσβεστικά καθήκοντα της κατηγορίας Α.

Ουσιαστικά, -και με βάση την παραπάνω περιγραφή- οι εποχικοί πυροσβέστες ορισμένου χρόνου έχουν ως καθήκον ό,τι και οι μόνιμοι Πυροσβέστες, ΠΠΥ και οι εθελοντές Πυροσβεστικού Σώματος.

Επειδή οι εποχικοί πυροσβέστες ορισμένου χρόνου έχουν τις ίδιες αρμοδιότητες με τους μόνιμους και εθελοντές του πυροσβεστικού σώματος
Επειδή, αν και εποχικοί λόγω της εποχικότητας των πυρκαγιών στη χώρα μας, ουσιαστικά η παρουσία τους στην πυροσβεστική καλύπτει πάγιες ανάγκες υπό την έννοια της συχνής εμφάνισης του φαινομένου των πυρκαγιών στη χώρα μας για το διάστημα του χρόνου που οι θερμοκρασίες είναι αυξημένες και φυσούν άνεμοι.
Επειδή στα καθήκοντα που ορίζει η προκήρυξη τους αναθέτει πέραν της πρόληψης – και την κατάσβεση πυρκαγιών σε δασικές πυρκαγιές καθώς και διασώσεις .
Επειδή είναι αντιδεοντολογικό, να εργάζονται υπάλληλοι σε νευραλγικά πόστα του δημόσιου τομέα και να μην έχουν την ενημέρωση και την κατοχύρωση που η εργασία τους και η επικινδυνότητά της επιτάσσει:

Ερωτάται ο κ. Υπουργός
1. Ποια η εκπαίδευση των πυροσβεστών αυτών ειδικά σε ότι έχει να κάνει με την διάσωση;

  1. Σε ποιες διασώσεις μπορούν να λάβουν μέρος;
  2. Συμμετέχουν σε κατασβέσεις οικημάτων τα οποία βρίσκονται εντός δασικού περιβάλλοντος;
  3. Τους έχει δοθεί η κατάλληλη ένδυση, υπόδηση και ΜΑΠ (Μέσα Ατομικής Προστασίας) από την δωρεά του ΙΣΝ όπως και στο υπόλοιπο προσωπικό για την ασφάλειά τους και για να μπορούν να ανταπεξέλθουν στα καθήκοντά τους;
  4. Έχουν το δικαίωμα νοσηλείας και εξετάσεων στο 251 ΣΝΑ όπως αναφέρει ο νόμος για το Πυροσβεστικό Προσωπικό και ειδικά για τους Εθελοντές Πυροσβέστες Πυροσβεστικού Σώματος και Εθελοντές Πολιτικής Προστασίας (όπως αναφέρει ο ν. 4662/20 στα άρθρα 69 και άρθρο 180);
  5. Αναφορικά με το άρθρο 108 και τη μόνιμη διαθεσιμότητα (ως μόνιμη διαθεσιμότητα ορίζεται η κατάσταση του πυροσβεστικού προσωπικού που τίθεται μόνιμα εκτός ενεργού υπηρεσίας συνεπεία τραυμάτων ή παθήσεων κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας και ένεκα αυτής). Δικαιούνται και οι εποχικοί πυροσβέστες να επωφελούνται του μέτρου και του επιδόματος αναπηρίας που αυτή συνεπάγεται;
  6. Τι θα πράξει ο Υπουργός ώστε οι πυροσβέστες Εποχικής Απασχόλησης να δικαιούνται την δωρεάν μετακίνηση με τα ΜΜΜ, ως οι πιο χαμηλά αμειβόμενοι υπάλληλοι του Υπουργείου ΠροΠο, όσο καιρό διαρκεί η σύμβασή τους;

Οι ερωτώντες/ώσες βουλευτές/τριες