Σάββατο, 2 Δεκεμβρίου, 2023
ΠΟΛΙΤΙΚΗΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Σημαντικό βήμα για την αναβάθμιση του Αστεροσκοπείου Κρυονερίου

Σημαντικό βήμα για την υλοποίηση του σημαντικού έργου αναβάθμισης του Αστεροσκοπείου στο Κρυονέρι αποτέλεσε η έγκριση από το Περιφερειακό Συμβούλιο -στη χθεσινή του συνεδρίαση- πίστωσης 120.000 ευρώ που αφορούν μελέτες ωρίμανσης και τεύχη δημοπράτησης για την ανέγερση κτηρίου πολλαπλών χρήσεων στον εν λόγω χώρο. 

Με αυτή τη διαδικασία δίνεται η δυνατότητα δημιουργίας μιας απόλυτα ώριμης μελέτης για ένταξη σε συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα περίπου 3.000.000 ευρώ για το πιο πάνω έργο αναβάθμισης, το επιθυμητό αντικείμενο του οποίου συγκεκριμενοποιήθηκε μετά από σύσκεψη με τους εκπροσώπους του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (του οποίου είναι ιδιοκτησία το Αστεροσκοπείο Κρυονερίου), ως εξής:

– Στρατηγικός σχεδιασμός για την ολοκλήρωση της ολότητας του αστρονομικού πάρκου στον χώρο του Αστεροσκοπείου Κρυονερίου, που αφορά την αξιοποίηση του περιβάλλοντος χώρου του σημερινού κτηρίου του Αστεροσκοπείου, ο οποίος εκτείνεται σε επιφάνεια 90 στρεμμάτων περίπου και θα βασίζεται στο γενικό πλάνο που έχει καταρτισθεί με επιμέρους θεματικά πάρκα.

Θα περιλαμβάνει επίσης νέες κτηριακές υποδομές (κτήριο πολλαπλών χρήσεων, εκθεσιακό χώρο, πλανητάριο, κυλικείο κα). Ακόμα θα καταρτιστεί πλάνο διαχωρισμού φάσεων κατασκευής της ολότητας του πάρκου, δεδομένου ότι δεν είναι εφικτό να κατασκευαστεί ολόκληρο το αντικείμενο σε μία φάση, λόγω μεγάλου κόστους.

– Μελέτη εφαρμογής για την υλοποίηση της α΄ φάσης, που θα περιλαμβάνει κτήριο με αίθουσα συνεδριάσεων – πολλαπλών χρήσεων, μικρό εκθεσιακό χώρο, κυλικείο, χώρους υγιεινής, αθροιστικά περί τα 500 τ.μ. και τμήμα του περιβάλλοντος χώρου, για την δημιουργία πρόσβασης προς τα κτήρια.

Οι παραπάνω μελέτες θα εκπονηθούν από τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας Πελοποννήσου, με υποβοήθηση από εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες τις οποίες θα παρέχει η Πελοπόννησος Α.Ε. και με την επιστημονική συμβολή του Αστεροσκοπείου Αθηνών, καθώς και με την χρηματοδοτική συμβολή του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης, δεδομένου ότι η χρηματοδότηση της μελέτης θα γίνει από το ΠΔΕ.