Πέμπτη, 23 Μαΐου, 2024
ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑΥΓΕΙΑ

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου δίνει 24 εκατ. ευρώ στις μονάδες υγείας

Συνολικά 24.209.186 ευρώ έχουν διατεθεί από την Περιφέρεια Πελοποννήσου σε δημόσιες δομές υγείας, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης του ΠΕΠ “Ενίσχυση των φορέων Υγείας με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στις ανάγκες λόγω της επιδημίας COVID-19 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου”. 

Ειδικότερα, οι στα νοσοκομεία της Περιφέρειας -με βάση την πιο πάνω πρόσκληση- διατέθηκαν, α) 3.218.480 ευρώ στο Γενικό Νοσοκομείο Αργολίδας, β) 4.550.742,84 ευρώ στο Γενικό Νοσοκομείο Αρκαδίας, γ) 3.564.964 ευρώ στο Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας, δ) 3.974.352 ευρώ στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου και ε) 8.900.647,38 ευρώ στο Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας.

Διατέθηκαν επίσης, 5.000 ευρώ στην Επιτελική δομή του υπουργείου Υγείας, 187.680 ευρώ στον ΕΟΠΥΥ και 938.400 ευρώ στην 6η Υγειονομική Περιφέρεια.

Εξ άλλου, στο πλαίσιο της πρόσκλησης του ΠΕΠ -η οποία ήδη βρίσκεται στο στάδιο αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν- για τα Νοσοκομεία της Περιφέρειας Πελοποννήσου εξετάζονται οι παρακάτω προϋπολογισμοί για την αναβάθμιση υποδομών και την προμήθεια εξοπλισμού:

α) Γενικό Νοσοκομείο Αργολίδας 740.000 ευρώ, β) Γενικό Νοσοκομείο Τρίπολης 1.981.182,84 ευρώ, γ) Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου 852.792,80 ευρώ, δ) Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας 3.786.367,38 ευρώ και ε) Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας 1.922.764 ευρώ.

Επίσης, από τον τακτικό προϋπολογισμό της Περιφέρειας Πελοποννήσου διατέθηκαν 2.000.000 ευρώ για τις ανάγκες της υγειονομικής κρίσης που διαμορφώθηκαν λόγω covid-19.