Νεμέα: Συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο -Δείτε τα θέματα

Καλείσθε να προσέλθετε  σε τακτική συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου του Δημοτικού Καταστήματος. στην έδρα του Δήμου στη  Νεμέα και επί της οδού Λεωφ. Παπακωνσταντίνου  39Β την 10η  Σεπτεμβρίου 2020 Πέμπτη και ώρα 8:00 μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης : 

  1. Αποδοχή ποσού 19.200,00€προερχόμενου από το Υπουργείο Εσωτερικών για Επισκευή και Συντήρηση Σχολικών κτηρίων και έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικον. έτους 2020 για τη  μείωση του αρχικά  εγγεγραμμένου ποσού
  2. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2020 για την εγγραφή συμπληρωματικής πίστωσης στον Κ.Α. με τίτλο «Αμοιβή κτηνιάτρου για τα αδέσποτα ζώα»
  3. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικον.έτους 2020 για την εγγραφή πιστώσεων για την πρόσληψη καθαριστριών σχολικών μονάδων με σχέση εργασίας  Ι.Δ.Ο.Χ
  4. Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων Β΄ Τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2020.
  5. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2020  για την εκτέλεση της πράξης με τίτλο  «κατασκευή έργων αντιπλημμυρικής προστασίας ∆ημου Νεμέας», λόγω μεταφοράς της . στο Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ του Υπουργείου Εσωτερικών
  6. Έγκριση συμμετοχής στη ΔΕΔΔΗΕ α)για δαπάνη 341,43€ για χορήγηση νέας παροχής στην  κοινότητα Κουτσίου και β) για δαπάνη 799,63€ για χορήγηση νέας παροχής στην  κοινότητα Αρχ.Κλεωνών
  7. Έγκριση απότμησης πεζοδρομίου κατόπιν αιτήσεως του Δημόπουλου Κωνσταντίνου
  8. Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας
  9. Συζήτηση κατόπιν αιτήσεως του Κατσαμπα Ιωάννη για μετονομασία οδού από «Πίνδου» σε οδό «Κατσάμπα Κωνταντίνου»
  10. Συζήτηση κατόπιν αιτήσεως του Γκαμούρα Αριστείδη για ονομασία ανώνυμης οδού

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ

ΔΑΡΣΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ