Σάββατο, 25 Μαΐου, 2024
ΚΟΙΝΩΝΙΑΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Αιτήσεις για την επανασύνδεση ρεύματος ευάλωτων καταναλωτών ΔΕΗ στο Δήμο Νεμέας

Ενημερώνουμε τους δημότες ότι,

o Δήμος ΝΕΜΕΑΣ  έχει ήδη προχωρήσει στην σύσταση επιτροπής για την επανασύνδεση του ηλεκτρικού ρεύματος σε συμπολίτες με χαμηλά εισοδήματα και στην παροχή εφάπαξ ειδικού βοηθήματος προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις ενεργειακές τους ανάγκες, εφόσον πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, όπως αυτά ορίζονται  από τη σχετική ΚΥΑ, (ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/70697/861 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3088/24-07-2020/Τ.Β΄) για τη συνέχιση του Προγράμματος «Εφάπαξ ειδικό βοήθημα για την επανασύνδεση παροχών ηλεκτρικού ρεύματος, δυνάμει του άρθρου 36 του ν.4508/2017(Β΄ 474) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει». 

Η Επιτροπή που συγκροτήθηκε βάσει της ΚΥΑ, αποτελείται από έναν εκπρόσωπο της Δημοτικής Αρχής ως συντονιστή, έναν εκπρόσωπο εκ μέρους του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας – Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. και έναν του Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Επισημαίνονται επίσης τα εξής:

  • Η αποσύνδεση παροχής ρεύματος θα πρέπει να αφορά την κύρια κατοικία του προς εξέταση δικαιούχου.
  • Εφ΄όσον έχουν αποσυνδεθεί μέχρι και τις 30/04/2020 από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής
  • Το ύψος του ειδικού βοηθήματος θα αντιστοιχεί σε ποσό που θα καθορίζεται ανάλογα με το ύψος της συνολικής οφειλής του καταναλωτή προς τον Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας και προς τον Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.Α.Ε.
  • Το μέρος της οφειλής που δεν καλύπτεται από το βοήθημα, διακανονίζεται και εξοφλείται από τους καταναλωτές σε άτοκες μηνιαίες δόσεις, ο αριθμός των οποίων ορίζεται από τον εκάστοτε Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας.

Οι αιτήσεις κατατίθενται στο Πρωτόκολλο του Δήμου Νεμέας, , κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και εφόσον είναι πλήρεις ως προς τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, θα παραπέμπονται προς εξέταση στην αρμόδια Επιτροπή.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν καθημερινά στα τηλέφωνα του Δήμου 2746-360-118