Τρίτη, 18 Ιουνίου, 2024
ΠΟΛΙΤΙΚΗΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Νεμέα: Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο – Δείτε τα θέματα

Καλείσθε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών , που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, Λεωφ. Παπακωνσταντίνου 39Β την 22α Οκτωβρίου 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 7:30 μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης : 

1. Έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικον. έτους 2020 για την εγγραφή
ποσού 14.880,00 για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο «Μελέτες και υλοποίηση
μέτρων και μέσων πυροπροστασίας σχολικών μονάδων του Δήμου Νεμέας» που
εντάχθηκε στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης VIII
2. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2020 α) για την
εγγραφή πίστωσης 1.000,00€ για την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο «Κλάδεμα
ψηλών δέντρων» και β) για την εγγραφή συμπληρωματικής πίστωσης 13500,00 για
προμήθεια «System Software Εφαρμογή Λογισμικού-Προγράμματα»
3. Περί: Έγκρισης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικον. έτους 2020 για την
εγγραφή ποσού 6.200,00 € για την «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την σύνταξη
και προετοιμασία φακέλου καταβολής αίτησης χρηματοδότησης του Δήμου στο
πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ05 στον Άξονα προτεραιότητας «Περιβάλλον» με τίτλο
«Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές, Ανακύκλωσης και Σταθμοί
Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων».
4. Περί: Επιχορήγησης ποσού 8190,75 € από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους
στο Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου μας «Δανιήλ Παμπούκης» για την κάλυψη των
λειτουργικών του δαπανών (10η κατανομή έτους 2020)
5. Περί : Επιχορήγησης ποσού 2340,88 € από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους
στο Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου μας «Πρατίνας» για την κάλυψη των λειτουργικών του
δαπανών ( 10η
κατανομή έτους 2020)
6. Έγκριση και παραλαβή της μελέτης με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση
συστήματος βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας των υποδομών ύδρευσης του
Δήμου Νεμέας»
7. Έγκριση και παραλαβή της μελέτης με τίτλο «Σύστημα τηλεμετρίας και αυτόματης
ανάγνωσης υδρομετρητών του Δήμου Νεμέας»
8. Εγκριση εισόδου-εξόδου επί αγροτικής οδού των εγκαταστάσεων της μονάδας
(ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ) ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΜΦΙΑΛΩΣΗΣ ΚΡΑΣΙΩΝ (ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟΥ) ΚΑΙ
ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ –ΕΜΦΙΑΛΩΣΗΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ» ιδιοκτησίας ΞΥΔΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ στη
θέση ΜΠΟΥΣΜΠΑΡΔΙ ΣΤΙΣ ΑΡΧ. ΚΛΕΩΝΕΣ