Παρασκευή, 23 Φεβρουαρίου, 2024
ΚΟΙΝΩΝΙΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τίτλοι τέλους για την προστασία της κύριας κατοικίας

Άμεση ενημέρωση για νέο πτωχευτικό δίκαιο

Εν μέσω της πρωτοφανούς υγειονομικής και οικονομικής κρίσης που πλήττει πολλούς καταναλωτές με μειώσεις μισθών, εισοδημάτων, συντάξεων και αύξηση της ανεργίας ψηφίστηκε ο νέος κώδικας διευθέτησης οφειλών και παροχής δεύτερης ευκαιρίας που σηματοδοτεί το τέλος της προστασίας κύριας κατοικίας.

Ο νέος Κώδικας είναι πολύ αυστηρός σε ό,τι αφορά τα κριτήρια για την προστασία της κύριας κατοικίας, η οποία, όπως θα ισχύσει από τον Ιανουάριο 2021, θα επέρχεται μέσω δύο επιλογών: 

• Την εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών

• Την αναγκαστική πτώχευση και εκτέλεση ρευστοποίησης της συνολικής περιουσίας – ακίνητης και κινητής- δια του πλειστηριασμού, με δυνατότητα μίσθωσης της κύριας κατοικίας τους για 12 χρόνια, από όσους εμπίπτουν στα εισοδηματικά κριτήρια του νόμου (όσους θα δικαιούνται επίδομα ενοικίου).

Για όσους δανειολήπτες πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια και έχουν την δυνατότητα μίσθωσης της κύριας κατοικίας τους, προβλέπεται και η δυνατότητα επαναγοράς της από οιονεί κρατικό φορέα (στην πραγματικότητα ιδιωτικό φορέα στον οποίο ανατίθενται κρατικές αρμοδιότητες) που την έχει αγοράσει και θα υποχρεούται να τη μισθώνει για 12 έτη στον πολίτη έναντι ενοικίου, το ύψος του οποίου θα καθορίζεται από Υπουργικές Αποφάσεις. Η επαναγορά μπορεί να πραγματοποιηθεί στη μελλοντική εμπορική αξία του ακινήτου, αφού εξοφληθούν τα μισθώματα 12 ετών. Το κράτος θα ενισχύει το νοικοκυριό χορηγώντας επίδομα ενοικίου κύριας κατοικίας.

Καλούμε τους καταναλωτές που έχουν μη εξυπηρετούμενες οφειλές να επικοινωνήσουν άμεσα με την Ε.Ε.Κ.Ε. στο τηλέφωνο 2108817730 ή στο email: info@eeke.gr, προκειμένου να λάβουν εξατομικευμένη συμβουλευτική και πληροφόρηση για τις εναλλακτικές λύσεις, εφόσον υπάρχουν.

E.E.K.E.