Κλειστά τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών στην Κορινθία

Ανακοίνωση Συλλόγου Ιδιοκτητών Κέντρων  Ξένων Γλωσσών  Νομού Κορινθίας 

Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους γονείς ότι σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού και τις σχετικές αποφάσεις τα αδειοδοτημένα Κέντρα Ξένων Γλωσσών θα παραμείνουν κλειστά για το χρονικό διάστημα που διαρκούν τα μέτρα αποφυγής διάδοσης Κορωνοϊου, συνεχίζοντας όμως το έργο τους με τηλεεκπαίδευση.Είναι αυτονόητο ότι  η συνέχιση δια ζώσης ιδιαιτέρων κατ’ οίκον μαθημάτων (συχνά από μη αδειοδοτημένους ιδιώτες) αποτελεί, εκτός από παράνομη δραστηριότητα, κίνδυνο για την υγεία των μαθητών και των οικογενειών.

Τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών λειτουργούν με αυξημένα μέτρα προστασίας της υγείας και θα επανέλθουν σε κανονική λειτουργία όταν εκδοθούν οι σχετικές αποφάσεις από τα αρμόδια Υπουργεία.

 

Η Πρόεδρος                                                             Η Γεν. Γραμματέας

Σταμάτη Κυριακή                                                        Βλαχάκη Ιωάννα