Δευτέρα, 20 Μαΐου, 2024
ΑΓΡΟΤΙΚΑΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Βεβαιώσεις Μετακίνησης Αγροτών, μελισσοκόμων

Σύμφωνα με το ΥΠΑΑΤ και τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, οι μετακινήσεις για εκτέλεση αγροτικών εργασιών στις περιοχές επιδημιολογικής παρατήρησης Γ (Συναγερμού) μπορούν να διενεργηθούν από αύριο ως εξής: 

1. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες αγρότες (γεωργοί, κτηνοτρόφοι, αλιείς) πρέπει να συμπληρώνουν τη βεβαίωση, που φέρει τον τίτλο «Βεβαίωση Κυκλοφορίας Εργαζόμενου» ή, σε περίπτωση που δεν έχουν πρόσβαση στο έντυπο, οφείλουν να συμπληρώνουν σε χειρόγραφη βεβαίωση τα απαιτούμενα στοιχεία. Απαραίτητη είναι η επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας.

2. Οι συνταξιούχοι αγρότες πρέπει να ακολουθήσουν ακριβώς την ίδια διαδικασία, δηλαδή να συμπληρώσουν τη βεβαίωση με τα απαιτούμενα στοιχεία τους και να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα.

3. Οι ετεροεπαγγελματίες, εκτός από τη συμπληρωμένη βεβαίωση, είναι υποχρεωμένοι μαζί με την αστυνομική τους ταυτότητα να έχουν εκτυπωμένη τη δήλωση ΟΣΔΕ έτους 2020.

4. Τέλος, όσον αφορά τους εργοδότες αγρότες, που απασχολούν δηλαδή εργαζόμενους, πρέπει να τους παρέχουν την βεβαίωση, που φέρει τον τίτλο «Βεβαίωση Κυκλοφορίας Εργαζόμενου», στην οποία πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία του εργάτη, το σημείο απασχόλησης και το ωράριό του. Το έγγραφο χρειάζεται να φέρει τη σφραγίδα του εργοδότη αγρότη.

Σημειώνεται ότι η μετακίνηση αφορά και αγροτικές εργασίες εκτός νομού.

Ιδιαίτερη προσοχή και στους μελισσοκόμους. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες, εκτός από τη «Βεβαίωση Κυκλοφορίας Εργαζόμενου», πρέπει να έχουν μαζί τους απαραίτητα την αστυνομική τους ταυτότητα και το μελισσοκομικό βιβλιάριο.

Οι ερασιτέχνες μελισσοκόμοι, προκειμένου να μετακινηθούν για να εκτελέσουν τις εργασίες τους, θα πρέπει να αναγράψουν σε χειρόγραφη βεβαίωση τα απαιτούμενα στοιχεία, να έχουν αστυνομική ταυτότητα και το μελισσοκομικό τους βιβλιάριο.