Δήμος Σικυωνίων: Δωρεάν Υπηρεσίες Ψυχολόγου και Κοινωνικού Λειτουργού

Ο Δήμος Σικυωνίων, με δεδομένες τις συνθήκες που αναπτύσσονται μετά την
εφαρμογή του νέου lockdown, θα λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή
ψυχοκοινωνικής υποστήριξης. 

Η γραμμή, ως δωρεάν δίαυλος επικοινωνίας θα υποστηρίζει ανώνυμα και
εμπιστευτικά τους πολίτες του δήμου που αναζητούν συμβουλευτική και
κοινωνική στήριξη στο πλαίσιο της πανδημίας του Covid-19.

Συγκεκριμένα, η γραμμή θα στελεχώνεται από ψυχολόγο και κοινωνικό
λειτουργό, οι οποίοι θα διευθετούν θέματα όπως η διαχείριση της
πανδημίας Covid-19 στον πληθυσμό του δήμου και οδηγίες για παιδιά και
οικογένειες για την αντιμετώπιση των περιοριστικών μέτρων λόγω του
κορωνοϊού.