Τρίτη, 25 Ιουνίου, 2024
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Ο ΣΑΤΕ διοργανώνει ημερίδα για τα Προγράμματα ΕΣΠΑ

Ο Σύνδεσμος Ανάπτυξης Τοπικής Επιχειρηματικότητας Κορινθίας (ΣΑΤΕ) ανακοινώνει τη διοργάνωση Ημερίδας με θέμα «Προγράμματα ΕΣΠΑ. Ενημερώνομαι για τις δράσεις.»

Η Ημερίδα πραγματοποιείται στο πλαίσιο εκδηλώσεων που θα πραγματοποιήσει ο ΣΑΤΕ, σχετικά με τα προγράμματα στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014-2020».Η Ημερίδα θα διεξαχθεί την 16η Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη,
Ώρα έναρξης 18.00 μ.μ., Διαδικτυακά.

Θεματικές ενότητες, οι οποίες θα αναπτυχθούν από ειδικούς επιστήμονες θα είναι:
«Χρηματοδοτική ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων για τη δράση 2.b.2.3 “Ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου για τον εκσυγχρονισμό τους μέσω της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) καθώς και συστημάτων αυτοματισμού»
«Χρηματοδοτική ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων για τη δράση 3.a.2.2 “ Ενίσχυση της ίδρυσης / εκσυγχρονισμού ΜΜΕ επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου με έμφαση στην καινοτομία και την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών»

sindesmos.gr/zoom-meetings/webinar-1/

Τα προγράμματα, που θα αναλυθούν, περιλαμβάνουν τα εξής χαρακτηριστικά:

Συνήθης επιχειρήσεις που αφορούν:

 • Τουρισμός,
 • Μεταποίηση
 • Εμπόριο (χονδρικό – λιανικό),
 • Πολλών ειδών Υπηρεσίες,
 • Αγροτικό Τομέα

Κατάσταση Επιχείρησης:

 • Εφιστάμενες,
 • Νεοσύστατες,
 • Υπο-Σύσταση

Ποσοστό χρηματοδότησης: έως 70%

ύψους επένδυσης: Από 10.000.€ έως 5.000.000€

Κατηγορίες Δαπανών:

 • Κτηριακές δαπάνες και διαμορφώσεις χώρων
 • Μηχανήματα – Εξοπλισμός κάθε τύπου
 • Λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού – Άυλα στοιχεία ενεργητικού
 • Τεχνολογική αναβάθμιση – ΤΠΕ
 • Μισθοδοτικές δαπάνες (νέα θέση εργασίας)
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες
 • Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις
 • Λειτουργικές δαπάνες