Κυριακή, 24 Σεπτεμβρίου, 2023
ΠΟΛΙΤΙΚΗΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Ένταξη του έργου «Βελτίωση βατότητας αγροτικών οδών Δήμου Νεμέας» στο πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ

Ο Δήμος Νεμέας εξασφάλισε την ένταξη του έργου «Αγροτικές οδοποιίες» μέσα από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης.

Η χρηματοδότηση ύψους 1.804.999 € πραγματοποιείται και αποπληρώνεται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών. 

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Δήμος Νεμέας είναι ο πρώτος Δήμος στην Περιφέρεια Πελοποννήσου που εντάσσει έργο στο συγκεκριμένο πρόγραμμα καθώς δεν πρόκειται για δράση προερχόμενη από το παλαιό Πρόγραμμα Φιλόδημος , αλλά μέσα στα πλαίσια του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» που προκηρύχτηκε το καλοκαίρι του 2020.

Σ’έναν αγροτικό δήμο σαν το δικό μας είναι μια σημαντική παρέμβαση στην επίλυση μέρους των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι αγρότες συμπολίτες μας και αποτελεί μια μικρή αρχή γι’αυτά που έχουν προγραμματιστεί και τρέχουν για το άμεσο μέλλον του τόπου μας.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΜΕΑΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΡΟΥΣΙΟΣ