Πρόστιμα σε εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών

Σωρεία παραβάσεων από τις εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών με τις καταγγελίες να φτάνουν τις 274 το 2020 και τα πρόστιμα το ποσό των 231.000 ευρώ.

Ειδικότερα, το 2019 υποβλήθηκαν στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων 185 καταγγελίες καταναλωτών για παράνομη όχληση από εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για ληξιπρόθεσμές οφειλές τους και επιβλήθηκαν 49 διοικητικές κυρώσεις συνολικού ύψους 470.000 ευρώ για παραβάσεις των διατάξεων του ν.3758/2009. 

Αντίστοιχα, για το έτος 2020, υποβλήθηκαν 274 καταγγελίες και επιβλήθηκαν 19 διοικητικές κυρώσεις συνολικού ύψους 231.000 ευρώ

Συγκεκριμένα, τα πρόστιμα στις εν λόγω εταιρείες αφορούσαν κυρίως σε:

· όχληση οφειλετών πριν την πάροδο των δέκα ημερών από την ημέρα που κατέστη ληξιπρόθεσμη η οφειλή τους,

· όχληση οφειλετών με κλήσεις σε τηλέφωνο εργασίας,

· όχληση οφειλετών παρά την ύπαρξη ρύθμισης των οφειλών η οποία τηρείται,

· παρέκκλιση από τις εντολές του δανειστή,

· παραπλανητική πληροφόρηση,

· επίδειξη προσβλητικής συμπεριφοράς κατά την τηλεφωνική επικοινωνία.

ieidiseis.gr