Τρίτη, 28 Μαΐου, 2024
ΕΛΛΑΔΑΥΓΕΙΑ

“Βοήθεια στο Σπίτι”: Προθεσμία για τις δηλώσεις επιθυμίας εμβολιασμού των εργαζομένων

Εξ.επείγον έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε την παραμονή Χριστουγέννων, έχει ορίσει την 30η Δεκεμβρίου στις 23:00 μ.μ. ως αποκλειστική προθεσμία ενημέρωσης του Υπουργείου για τις «δηλώσεις επιθυμίας εμβολιασμού» του προσωπικού παροχής υπηρεσιών “Βοήθεια στο Σπίτι”.

Το έγγραφο έρχεται σε συνέχεια εκείνου της 16ης Δεκεμβρίου, με το οποίο το Υπουργείο είχε ζητήσει τα στοιχεία των εργαζομένων μέχρι τη Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου. 

Όπως διευκρινίζεται στο νέο έγγραφο λοιπόν, η συλλογή στοιχείων των εργαζομένων πραγματοποιήθηκε «στο πλαίσιο της προετοιμασίας που διενεργείται στη Χώρα για τον εμβολιασμό του πληθυσμού κατά του κορωνοϊού COVID 19 το συντομότερο δυνατόν και με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας».

Στο πλαίσιο της προσπάθειας αυτής και για τη στοχευμένη ρύθμιση των απαιτούμενων διαδικασιών, τα άτομα που παρέχουν υπηρεσίες “Βοήθεια στο Σπίτι” θα πρέπει να δηλώσουν στο Φορέα τους, εάν επιθυμούν να εμβολιαστούν κατά του κορωνοϊού.

Οι ΟΤΑ θα πρέπει να χορηγήσουν την πληροφόρηση αυτή στο Υπουργείο, σύμφωνα με τις αναλυτικές οδηγίες που δίνονται στο έγγραφο. Το συμπληρωμένο βάσει των οδηγιών αρχείο, θα πρέπει να αναρτηθεί από τους ΟΤΑ στον ειδικό διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου για θέματα προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, το αργότερο έως την Τετάρτη 30 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 11.00 το βράδυ.

Περισσότερες λεπτομέρειες και όλες οι τεχνικές οδηγίες για την παροχή στο Υπουργείο των πληροφοριών αναφορικά με τις «δηλώσεις επιθυμίας εμβολιασμού», στο αριθμ. 91473/24.12.2020 έγγραφο και στο συνημμένο αρχείο του.

airetos.gr